Ukategorisert

Milliarder i skattelettelser

I skattemeldingen trekker regjeringen opp prinsipper for utformingen av skattesystemet for de neste årene. Med 12 milliarder kroner i lettelser i inntekts- og formuesbeskatningen sikres alle inntektsgrupper en del lettelser. Skatten på arbeid og kapital skal forbedres og reduseres i følge finansministeren.

Per Kristian Foss kan skyte av allerede reduserte skatter og avgifter med nesten 20 milliarder kroner. I tillegg loves det 12 milliarder i skattemeldingen som regjeringen la frem i dag. Ikke alle milliardene skal gis neste år, men fordeles utover i neste stortingsperiode.

I en kronikk som TV 2 Nettavisen har offentliggjort prøver finansminister Per Kristian Foss å forklare forslaget fra regjeringen. Kronikken anbefales ettersom den gir en god innføring av regjeringens forslag.

Skribenten er i likhet med andre liberalister ikke så opptatt av denne reformen. Det viktigste er hvor mye lavere skatten blir. Finansministeren legger ikke skjul på at det er 12 milliarder som skal fordeles over noen år.

12000 millioner kan høres mye ut, men det er langt fra imponerende. Det er moderate lettelser som foreslås, selv om Jens Stoltenberg er uenig i ordet moderat. Han fortsetter med ordspillet med å spørre hvorfor vi skal «gi» penger til de rikeste når «vi» har så mange udekkede behov. Han glemmer at skattelettelser ikke er statens penger. Det er våre penger som staten dessverre har tatt. Ordet tyveri brukes av mange. Skribenten har ingen problemer med å slutte seg til den karakteristikken.

Den neste tiden vil det være en kamp mellom regjeringspartiene og opposisjonen om skattelettelsene. Høyre, KrF og Venstre vil spille svært fornøyd, mens AP, SV og til dels Senterpartiet vil være veldig misfornøyd. Alle vil bruke store ord om de 12 milliardene, riktig nok på hver sin side i beskrivelsen av pengene. Det er likevel på sin plass å minne leserne om at 12 milliarder i denne sammenhengen er smuler. Regjeringen burde ha vært mye mer offensiv. Beløpet bør justeres opp.

Det bør også være et krav fra oss som ønsker skattelettelser at regjeringen foreslår store lettelser allerede i 2005. Hele summen på 12 milliarder og gjerne litt til bør komme neste år. Det er det som må til for at Samarbeidsregjeringen skal nå målsetningen i Sem-erklæringen. For den gjelder vel fremdeles, gjør den ikke finansminister Per Kristian Foss?

Mest lest

Arrangementer