Ukategorisert

Legaliser hallikvirksomhet

På forsiden av VG i dag presenteres sentrale argumenter for hvorfor hallikvirksomhet bør være lovlig.

Overskriften er ”Full krig på horestrøket” og i strekpunktene under står stikkordene ”Våpentrusler”, ”Revirkrangel” og ”Hallikoppgjør”. I Norge er prostitusjon lovlig, men hallikvirksomhet forbudt. VG viser resultatet av hallikforbudet.

Det er vel flere enn meg som ofte tenker på ekle mannfolk med store gullkjeder og fleksibel moral når ordet hallik nevnes. Det er ingen tvil om at mange halliker begår overgrep mot de prostituerte. Det er imidlertid grunn til å spørre seg om det er hallikarbeidet i seg selv eller forbudet mot det som gjør det så grisete.

Liberalerens svar er at det er forbudet som skaper de negative ringvirkningene. La oss argumentere for det gjennom to paralleller. La oss se for oss forbud mot butikkjeder og meglervirksomhet, enten det gjelder bolig eller aksjer.

Begge har klare likhetstrekk med hallikvirksomhet. De utgjør mellomledd mellom kjøper og selger. De tar en del av fortjenesten for sine tjenester. De presser prisene i forhold til hva som ellers ville ha skjedd. De har flere kunder enn den ene som er en del av hver handel.

De bidrar imidlertid på en svært positiv måte. De har kjennskap til markedet, kan koordinere viktig salgsvirksomhet, forenkle arbeidet for kjøper og selger. De bidrar i tillegg med trygghet gjennom sitt gode navn og rykte.

En hallik bidrar på omtrent tilsvarende måter. Sexsalg er en svært økonomisk gunstig virksomhet. I følge VG kan en gateprostituert tjene 6-7000 kr i døgnet. Det er høy lønn. Det er grunn til å tro at fortjenestemuligheten er enda større hos de som driver innendørs. Det er jo – unnskyld eksempelet – pris- og kvalitetsforskjell på å nyte en pølse på en innvandrerkiosk på gata kontra på en finere restaurant.

Den høye lønnen gjenspeiler ofte ikke de store talenter som kreves for å være prostituert, det er vel rett og slett snakk om en smusstillegg. Sexsalg er noe så få er villige til å selge kontra kundemengden at tilbud-etterspørsel driver prisene opp. Det er snakk om svært intime handlinger utført i private, sårbare omgivelser.

Vi har således kombinasjonen av mye penger og høy risiko/mye smuss. I slike situasjoner er det helt naturlig å bruke en del penger på å leie inn tjenester. Det er snakk om både absolutte og komparative fortrinn.

Securitas er bedre enn Shell til å drive verditransport, derfor leier Shell Securitas til slik virksomhet. Vaskebyråer er flinkere enn toppledelser i NHO/LO til å vaske gulvene, derfor leier Valla og Bergesen inn hjelp til slikt.

Halliker gir trygghet. De kan ordne innreisetillatelser og bolig. De kan ordne økonomiregnskap og mye annet. Og selv om det er slik at den prostituert er bedre enn en hallik til både å føre regnskap og å pule kunder, så sier teorier om komparative fortrinn at begge likevel tjener på at hun leier inn regnskapshjelp og bruker de ekstra timene på salg av seksuelle tjenester.

Men hvorfor er halliker så lugubre da hvis det de driver med er noe som er lønnsomt for alle? Rett og slett fordi forbud tiltrekker seg en spesiell type mennesker. Jeg ønsker for eksempel ikke å jobbe i yrker som er forbudt, siden mine risikovurderinger ikke er av den typen. Jeg kunne imidlertid godt tenke meg å jobbe som hallik ved siden av studiene dersom det hadde vært lov.

Poenget er ikke at Liberaleren ønsker å påvirke yrkesvalget til sine journalister, men å påpeke at ærlige, hederlige, lovlydige mennesker stort sett ikke driver med ulovlig virksomhet. Den overlates til mer lugubre personer som derigjennom øker risikoen. Tenk om du måtte kjøpe mat og medisiner av de samme som styrer hallikvirksomheten på strøket?

Liberaleren vil tillegge at det ikke kun er forbudet mot hallikvirksomhet som gjør verden mer utrygg for prostituerte. En restriktiv innvandringslov bidrar ytterligere til å gjøre situasjoner vanskeligere for prostituerte fra Øst-Europa eller Asia. Det gjør dem mer avhengig av hallikene og mer avhengige av dem.

De prostituerte fortjener bedre halliker, la forbudet forsvinne.

Mest lest

Arrangementer