Ukategorisert

Mottar mer enn bøndene

European Publishers Council, EPC, har gjennomført en undersøkelse som viser at statseide kringkastere er den tredje største bidragstakeren i EU. Det betyr ifølge EPC-undersøkelsen at de får mer bidrag enn bøndene.

De private mediebedriftenes interesseorganisasjon i Europa ber EU-kommisjonen stoppe statlig støtte til TV- og radiokanaler, melder en av aktørene som har et stort konkurransefortrinn på grunn av lisensen, nemlig NRK. Du kan også lese mer om saken på Resume.se.

Liberaleren har aldri lagt skjul på sin motstand og misnøye mot lisensen. Den er dessverre en skatt på lik linje med andre skatter og avgifter vi blir pålagt å betale av myndighetene. I tillegg skaper lisensen ulike konkurransevilkår mellom stasjoner, noe de private mediebedriftenes interesseorganisasjon i Europa griper fatt i.

Hvem hadde trodd at over subsidierte bønder skulle bli slått av TV – og radiokanaler i økonomiske overføringer, enten via rene subsidier eller via lisenser?

Liberaleren støtter oppropet mot TV-lisens!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer