Ukategorisert

Verneplikten, fortsatt riktig?

En av vernepliktens forsvarere, forsvarspolitisk talsmann for Høyre, Bjørn Hernæs, argumenterer fortsatt for at verneplikten er viktig, uten å komme med mange gode argumenter for å opprettholde ordningen Liberaleren ofte har kalt for slaveriet.

Verneplikten er fortsatt viktig for Forsvaret. For det første fører den allmenne verneplikten til at Forsvaret beholder sin brede forankring i det norske folk. Dernest sikrer sesjonsplikten og førstegangstjenesten at ”ungdom flest” blir eksponert for hva Forsvaret har å by på, hvilket gir en unik rekrutteringsbase. Dette gjør at Forsvaret kan rekruttere de dyktigste og mest skikkede, skriver Bjørn Hernæs i et innlegg som går som en farsott i norske aviser for tiden.

Forsvarspolitikeren fra Høyre har rett i at førstegangstjenesten gjør sitt til at unge menn blir eksponert for hva Forsvaret har å by på, uten at skribenten er overbevist om at det er en fordel. Det må være en grunn til at ungdom gjennom mange år har prøvd å komme seg unna tjenesten. Etter hvert klarer de fleste det. Er ikke det en tankevekker for Høyre at Forsvaret ikke klarer å motivere de dyktigste og mest skikkete på andre måter enn gjennom å beholde slaveriet og tvangsarbeidet? Er Bjørn Hernæs sikker på at verneplikten er den beste måten å opprettholde et godt forsvar på? Logiske argumenter taler imot dette. Tvang er aldri et gode for å motivere for å yte best mulig innsats.

Høyre mener det er Forsvarets behov som skal avgjøre hvem som skal avtjene førstegangstjenesten. En verneplikt debatt om hvor mange prosent som er inne til førstegangstjeneste er en avsporing. Verneplikten er en viktig institusjon for oppbyggingen av landets forsvarsevne. Prosentregningen er mindre viktig. Bjørn Hernæs tar feil på dette punktet, grundig feil.

Selvsagt er det viktig hvem som må gjennomføre en tvangstjeneste for staten. Det er viktig for de det gjelder. Mange må gi avkall på utdannelse eller gode jobber med høy lønn fordi Stortinget har bestemt at vi skal ha verneplikt. Mange gir ufrivillig bort goder for å gjennomføre en tjeneste de ikke er spesielt interessert i. Det er en selvfølge at tanker bør sendes de som gir avkall på sin egen frihet for å bære en byrde for alle oss andre. De som ikke sender denne tanken er ikke menneskelig. Kan jeg sette deg i den båsen, Bjørn Hernæs?

Høyres motto frihet, ansvar og mangfold blir latterlig satt opp mot partiets standpunkt når det gjelder organisering av Forsvaret. Bjørn Hærnes går direkte til krig mot friheten, ansvaret og mangfoldet når han forsvarer verneplikten, uten å komme med spesielt gode argumenter for å opprettholde ordningen. Hadde mottoet blitt glemt også på andre saksområdet som skattepolitikken, skolepolitikken og kulturpolitikken ville Høyres mange tillitsmenn har gjort opprør mot partitoppene. I forsvarspolitikken kan prinsippene gjemmes bort uten at det får store konsekvenser, dessverre.

Verneplikten bør avvikles fordi det etter et liberalistisk hjerte bryter prinsipielt med ideologien. Det er forståelig at ikke alle høyrepolitikere er enig i liberalisme, men det kan ikke være enkelt å forsvare tvang for et borgerlig parti. Få i partiet forsvarer tvangsordninger med lett hjerte på mange andre områder. Hvorfor skal en da gjøre det ovenfor verneplikten?

Den viktigste årsaken til å tenke nytt i organiseringen av Forsvaret er likevel for å styrke institusjonen. Et sterkt forsvar bør være i Høyres og Bjørn Hærnes interesse. Effektivitet kommer ofte som følge av spesialisering. Man jobber med noe man kan og eller liker veldig godt. Å kommandere alle ut for å gjøre det samme utgjør en formidabel sløsing med ressurser. Verneplikten bryter fullstendig med spesialiseringen, selv om ting har bedret seg nå i forhold til tidligere. Likevel har vi verneplikten, noe som demper et godt, effektivt og moderne forsvar. Hvorfor er du motstander av spesialiseringen Bjørn Hærnes? Du er nemlig det når du forsvarer dagens verneplikt!

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
militærnekter
militærnekter
18 years ago

Innføring av en professjonell hær bestående av menn og kvinner som er villig til å gjøre en innsats hadde vært gunstig. For de som mener at militær makt ikke fører frem løsninger men snarere skaper mer frykt og vold i verden bør slippe. Slik får alle det som de vil.

Raymond Brun
Raymond Brun
18 years ago

Jeg synes hovedartikkelen her unnviker for mye fra hva som er hensikten med førstegangsplikt. Nemlig å opprettholde en viss størrelse på vår bevæpnede styrke.
Dette fordi stortinget har bestemt at vi trenger akkurat det. Om det er slavearbeid eller ikke er en annen debatt.
Vennligst ikke før retorikken såpass ut på sidelinjen, dere marginaliserer dere selv på dette viset.

Meteor
Meteor
17 years ago

For de fleste liberalere er vel ikke motstand mot verneplikt noen problematisk sak. Men hvor langt man vil dra konsekvensene er ofte noe annet. Vervede mannskaper blir ofte fremholdt som en løsning. Og det kan sikkert være en militæfaglig god løsning. Men det er for meg vanskelig å se hvordan man skal kunne opprettholde et forsvar av noen størrelse der alle de involverte skal ha en anstendig årslønn. Jeg tror ikke det er lett å få noen til å verve seg i en hær som faktisk blir sendt rundt om i konfliktområder hvis lønna tilsvarer en hjelpepleiers f.eks. Så da… Read more »

Mr D
Mr D
17 years ago

Et viktig argument for førstegangstjenesten er at vi skal forsvare oss sjøl. makten skal være forankret blandt folket. Hvis vi får en profesjonell hær så kan denne bli en egen makt faktor. Hvis den profesjonelle høren skulle bli uvenner med folket. Kunne de «kuppe» landet med makt, eller bli kjøpt opp av andre styresmakter. samtidig så er tvungen førstegangstjeneste verre. ingen burde bli tvunget inn denne organisasjonen og bli tvunget til å ta imot ordre fra en mennesker de ikke annerkjenner eller respekterer. Det nye framtidsrettede forsvaret skal bli mindre, mer effektiv, mer samarbeidstilpasset med våre allierte og få bedre… Read more »

Fra arkivet