Ukategorisert

Verneplikten, fortsatt riktig?

En av vernepliktens forsvarere, forsvarspolitisk talsmann for Høyre, Bjørn Hernæs, argumenterer fortsatt for at verneplikten er viktig, uten å komme med mange gode argumenter for å opprettholde ordningen Liberaleren ofte har kalt for slaveriet.

Verneplikten er fortsatt viktig for Forsvaret. For det første fører den allmenne verneplikten til at Forsvaret beholder sin brede forankring i det norske folk. Dernest sikrer sesjonsplikten og førstegangstjenesten at ”ungdom flest” blir eksponert for hva Forsvaret har å by på, hvilket gir en unik rekrutteringsbase. Dette gjør at Forsvaret kan rekruttere de dyktigste og mest skikkede, skriver Bjørn Hernæs i et innlegg som går som en farsott i norske aviser for tiden.

Forsvarspolitikeren fra Høyre har rett i at førstegangstjenesten gjør sitt til at unge menn blir eksponert for hva Forsvaret har å by på, uten at skribenten er overbevist om at det er en fordel. Det må være en grunn til at ungdom gjennom mange år har prøvd å komme seg unna tjenesten. Etter hvert klarer de fleste det. Er ikke det en tankevekker for Høyre at Forsvaret ikke klarer å motivere de dyktigste og mest skikkete på andre måter enn gjennom å beholde slaveriet og tvangsarbeidet? Er Bjørn Hernæs sikker på at verneplikten er den beste måten å opprettholde et godt forsvar på? Logiske argumenter taler imot dette. Tvang er aldri et gode for å motivere for å yte best mulig innsats.

Høyre mener det er Forsvarets behov som skal avgjøre hvem som skal avtjene førstegangstjenesten. En verneplikt debatt om hvor mange prosent som er inne til førstegangstjeneste er en avsporing. Verneplikten er en viktig institusjon for oppbyggingen av landets forsvarsevne. Prosentregningen er mindre viktig. Bjørn Hernæs tar feil på dette punktet, grundig feil.

Selvsagt er det viktig hvem som må gjennomføre en tvangstjeneste for staten. Det er viktig for de det gjelder. Mange må gi avkall på utdannelse eller gode jobber med høy lønn fordi Stortinget har bestemt at vi skal ha verneplikt. Mange gir ufrivillig bort goder for å gjennomføre en tjeneste de ikke er spesielt interessert i. Det er en selvfølge at tanker bør sendes de som gir avkall på sin egen frihet for å bære en byrde for alle oss andre. De som ikke sender denne tanken er ikke menneskelig. Kan jeg sette deg i den båsen, Bjørn Hernæs?

Høyres motto frihet, ansvar og mangfold blir latterlig satt opp mot partiets standpunkt når det gjelder organisering av Forsvaret. Bjørn Hærnes går direkte til krig mot friheten, ansvaret og mangfoldet når han forsvarer verneplikten, uten å komme med spesielt gode argumenter for å opprettholde ordningen. Hadde mottoet blitt glemt også på andre saksområdet som skattepolitikken, skolepolitikken og kulturpolitikken ville Høyres mange tillitsmenn har gjort opprør mot partitoppene. I forsvarspolitikken kan prinsippene gjemmes bort uten at det får store konsekvenser, dessverre.

Verneplikten bør avvikles fordi det etter et liberalistisk hjerte bryter prinsipielt med ideologien. Det er forståelig at ikke alle høyrepolitikere er enig i liberalisme, men det kan ikke være enkelt å forsvare tvang for et borgerlig parti. Få i partiet forsvarer tvangsordninger med lett hjerte på mange andre områder. Hvorfor skal en da gjøre det ovenfor verneplikten?

Den viktigste årsaken til å tenke nytt i organiseringen av Forsvaret er likevel for å styrke institusjonen. Et sterkt forsvar bør være i Høyres og Bjørn Hærnes interesse. Effektivitet kommer ofte som følge av spesialisering. Man jobber med noe man kan og eller liker veldig godt. Å kommandere alle ut for å gjøre det samme utgjør en formidabel sløsing med ressurser. Verneplikten bryter fullstendig med spesialiseringen, selv om ting har bedret seg nå i forhold til tidligere. Likevel har vi verneplikten, noe som demper et godt, effektivt og moderne forsvar. Hvorfor er du motstander av spesialiseringen Bjørn Hærnes? Du er nemlig det når du forsvarer dagens verneplikt!

Tags:

Mest lest

Arrangementer