Ukategorisert

Enklere å utvise kriminelle

Regjeringen vil gjøre det enklere å utvise kriminelle utlendinger, og la fredag frem et forslag om at man skal kunne sende folk ut av landet for langt mindre alvorlige forbrytelser enn i dag.

I dag kan en utlending med arbeids- og oppholdstillatelse, men uten bosettingstillatelse, utvises om vedkommende begår en forbrytelse med en strafferamme på ett års fengsel eller mer. Dersom han eller hun har bosettingstillatelse, hvilket betyr at vedkommende har bodd mer enn tre år i Norge, må forbrytelsen ha en strafferamme på to års fengsel for at han eller hun kan utvises.

Forslaget fra regjeringen er farlig. Først og fremst fordi strafferamme grensene for landsforvisning skal halveres. Det kan bety utvisning for en utlending uten bosettingstillatelse som nasker ei sjokoladeplate i butikken. Det er en reaksjon for denne forseelsen som er helt urimelig.

Leder i Politiets fellesforbund, Arne Johannesen, mener dette er et godt forslag.
-Jeg tror det er bra at man signaliserer at man ikke tolererer kriminalitet. Det som har vært holdningen frem il nå har vært en slags snillisme, sier han til NRK.

Tradisjon tro tar Arne Johannesen den populistiske vinklingen også i denne saken, helt på linje med det regjeringen har gjort.

Særlover er en uting. Hvis kriminalitet av denne typen er et utpreget problem bør andre virkemidler brukes, alt fra mer forebyggende arbeid til økte strafferammer. Skribenten har ikke den perfekte løsningen, bortsett fra mer liberalisme i samfunnet generelt. Dagens lovverk dekker retten til å frata mennesker arbeids- og oppholdstillatelse dersom alvorlige kriminelle handlinger begås. Regjeringens forslag er kun med på å mistenkeliggjøre utlendinger ytterligere. Det skaper dessverre mer fremmedfrykt og hat mot utlendinger, ikke mindre som bør være en målsetning for politikerne.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer