Ukategorisert

Tar inn for mye på avgifter

Flere norske kommuner bryter selvkostprinsippet og håver inn millioner av kroner i ulovlige avgifter. Forbrukerrådet ønsker strengere kontroll.

Forbrukerrådet mener revisjonen må pålegges å kontrollere at kommunale avgifter fastsettes riktig. Det er i en høringsuttalelse til en forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner Forbrukerrådet peker på overtrampene, skriver de på sin egen hjemmeside.

Kommunene plikter å følge et såkalt selvkostprinsipp, det vil si at de ikke har lov til å ta mer i gebyr enn det de kommunale tjenestene virkelig koster. De som følger kommunepolitikken nøye, vil se at mange kommuner bryter dette prinsippet. Først og fremst for å finansiere fremtidige investeringer på tjenestene, men også til forbruk på andre områder.

Forbrukerrådet bruker eksempler fra Notodden, Bergen og Oslo der de kommunale avgiftene var for høye, enten på vann – og avløp eller på skolefritidsordningen.

Et pålegg som Forbrukerrådet ønsker vil bli vanskelig å følge fordi regnskapssystemene i kommunene er for dårlige. Mange revisjoner ser det heller ikke som en oppgave å kontrollere om avgiftene går opp mot selvkosten. Det blir ofte en sak for revisjonen når noen påpeker feil i avgiftsgrunnlaget.

Mange kommuner vil få ennå større problemer økonomisk dersom avgiftene ikke skal brukes til å subsidiere andre områder. Mange ordførere klager på økonomien i dag. Det vil bli mindre spillerom om skattebetalerne får mindre regninger å betale. Dette er likevel et problem kommunene må løse gjennom effektivisering, privatisering og konkurranseutsetting.

Det beste hadde vært full privatisering av kommunale tjenester, der hver enkelt av oss ble behandlet som kunder og valgmulighetene var større enn i dag. Stivbeint regelverk fra staten sin side, og motstand mot privatisering i kommunene, gjør at markedet ikke styrer i stor nok grad. Det taper vi som forbrukere på. Vi trenger et systemskifte i kommunene. Et nytt system der konkurransen og valgmuligheten styrkes gjennom økt privatisering og konkurranseutsetting.

Mest lest

Arrangementer