Ukategorisert

Selvangivelsen kommer

Noen har allerede fått den, men mange får den i dag. Det er klart for liberalistenes store skrekk, nemlig selvangivelsen.

Det er tre grunner til at selvangivelsen ikke er spesielt hyggelig lesning.

For det første, og det gjelder sannsynligvis for alle uansett politisk tilhørighet, er det en viss fare for baksmell. Det å bli skyldig skatt er surt. Restskatten er ikke spesielt hyggelig å betale. Sure penger er et godt begrep som kan brukes.

For det andre er det skremmende å se hva staten sitter på opplysninger om egen privatøkonomi. Den store stygge staten vet nesten alle inntektene og bortimot hele gjelden. For en liberalist, med skrekk for overvåkning, er det ikke spesielt hyggelig å lese tilbakemeldingen fra ligningskontoret.

Det tredje argumentet mot dagens lesestoff er å registrere hvor mye penger staten stjal i fjor. Skatt er tyveri. Staten stjeler inntekter hver og en bør disponere på egenhånd. Selvangivelsen skildrer det statlige tyveriet på en god måte.

Dagens postforsendelse fra staten kunne skribenten ha klart seg uten!

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Harry Steen
Harry Steen
18 years ago

«Skatt er tyveri» skriver du! Hvordan vil du finansiere velferdsstaten da? Almiser fra de rike og tilbake til fattighus ordningen? Alle som er noen lunde oppegående forstår at det må betales skatt for å holde hjula i gang. Det er overhodet ikke liberal politikk å kalle sakatt for tyveri. Å ikke betale skatt er ren egoisme. Slik du framstiller det så ser det ut til at staten er en personifisert type som stjeler fra oss for så å bruke pengene til eget bruk, slik som du gjerne vil med dine penger. Det er ikke så enkelt som du framstiller det.… Read more »

Harry Steen
Harry Steen
18 years ago

Hei og takk for svar. Jeg er enig i prinsippet som en liberal står for, men jeg heller til den SOSIALLIBERALE. Tror ikke vi får ett godt samfunn der alle skal tenke ego. At skattenivået og begrensninger som staten legger på oss borgere er for stor er det ingen tvil om, men det er forskjell på å barbere seg og å skjære av hele hodet. Tenk deg åssen det hadde vært i ditt samfunn med tilnærmet null skatt, kun skatt til de områdene du nevnte. Ett barn blir syk, kan være født syk/handikaped,stakkars de borgerne som kommer i den situasjonen… Read more »

Borgar
Borgar
18 years ago

Jeg finner det noe markelig at i en velferdsstat så er alle visstnok full av barmhjertighet og omtanke, mens i et fritt og liberalt samfunn vil alle bli til ville rovdyr som bare venter på sjansen til å hoppe bukk over noen som ligger nede. Jeg tror at de oppgaver som staten utfører til dels dårlig nå, vil i stor del bli løst av folk selv, og folk som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, vil hjelpes av forsikringer eller andre instanser som frivillig organisjoner, eller kanskje til og med familie og venner. Tragiske tilfeller… Read more »

Anett Bjørnstad
Anett Bjørnstad
18 years ago

Begrepet «frihet» kan brukes i mange sammenhenger og kan ha ulikt innhold for forskjellige individer. Er en liberaler i stand til å føle seg fri som menneske? Er en liberaler istand til det på tross av ytre omstendighter og realiteter? Selv om en hater staten og skatter, kan en liberaler likevel føle seg lykkelig og/eller fri? Det virker nemlig ikke slik når man leser hva en liberaler er opptatt av. Liberale prinsipper ytret av liberale mennesker kan fortone seg som svært ekstreme for mange av oss som lever i den virkelige verden. Det er svært mange av oss som ikke… Read more »

Bård Standal
Bård Standal
18 years ago

Ikke nok med at den j***a staten har grabbet mesteparten av pengene mine i løpet av hele året. Nå fikk jeg til og med et brev der det sto at de skulle ha 10.000,- til!

Tjuvradder!

borgar
borgar
18 years ago

Først vil jeg be om at «sosial-liberale» og andre som er mindre liberale forklare hvorfor de har monopol på den «virkelige verden», slev om ønsker å leve i et samfunn som er radikalt annerledes, betyr vel forhåpentligvis at vi er evig forvist til en fjern drømmeverden? Jeg personlig føler frihet stadig vekk, de kan være når man stor på toppen av en fjelltopp etter en strbasiøs tur og nyter inntrykkene, men i dette landet blir vi stadig vekk brutalt minnet på hvor begrenset får frihet er, og hvor sprett denne trangen til å begrense frihet er over hele kloden. Men… Read more »

Anders Lund
Anders Lund
18 years ago

Re:Anett Bjørnstad

>Begrepet «frihet» kan brukes i mange sammenhenger og kan ha ulikt innhold for forskjellige individer.

Å diskutere på dette nivået er meningsløst. Relativistisk pjatt. Hva om vi først blir enig om en klar definisjon på frihet? La oss prøve med: Frihet = fravær av tvang. Tvang kan defineres på følgende måte: bruk av fysisk makt eller trussel om bruk av fysisk makt.

>Er en liberaler i stand til å føle seg fri som menneske?

Emotivistisk pjatt totalt uinteressant i denne sammenheng.

Fra arkivet