Ukategorisert

Reidar Kvaal Hjermann er nytt barneombud

Trond Vaage er ferdig som barneombud. Hans åremålperiode er ute. Nå er det Reidar Kvaal Hjermann som skal kjempe for rettighetene til barn og unge.

Det nye barneombudet kommer fra Tønsberg. Han er 35 år. Han er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Siden studietiden har han vært engasjert i arbeid med barn og unge med krigsopplevelser. I tillegg til øvrig virke som psykolog innen psykiatrien og i barnevernet. Det er bare å ønske han velkommen som nytt ombud, selv om det beste hadde vært at denne institusjonen ble lagt ned.

Takk og pris er tiden over for Trond Vaage. Han har irritert liberale mennesker mange ganger med sin tro på forbudet. Mye som for han oppfattes som et problem foreslår han et forbud mot. Han reagerte blant annet mot aldersgrensen i Idol. Han var flere ganger ute å kritiserte ulike bedrifter for reklamekampanjer. Han ville fjerne muligheten til å bruke skjulte telefonnumre. Han ba Petter Solberg banne mindre. Han ville ha forbud mot mobiltelefoner for alle under 13 år. Listen mot alle ting Trond Vaage reagerte på er lang som et vondt år.

Noen vil reagere på at skribenten lar frustrasjonen gå utover Vaage, Han gjorde bare en jobb for en institusjon som er helt meningsløs. Å gjøre suksess som barneombud må være vanskelig.

Barneombudet har ingen juridiske rettigheter. Institusjonen får inn mange klager på alt fra store saker til små bagateller. Det blir liksom barneombudet sin jobb å ta stilling til henvendelsene og dermed offentliggjøre et standpunkt og eventuelle advarsler. Derfor fester inntrykket seg av et ombud som er imot alt som er nytt, gøy, kommersielt og utenlandsk uten at det får andre konsekvenser enn noen oppslag i media. Det lages støy som er til irritasjon, i hvert fall for mange av oss som er liberalister.

Liberaleren har ingen tro på forbudslinjen. Vi har liten tro på at et barneombud kan bestemme hva som er gode og dårlige holdninger. Det må bestemmes av andre enn på et offentlig kontor. Derfor er konklusjonen at denne institusjonen kan legges ned uten at det får noen negative konsekvenser. Det er faktisk et stort spørsmålstegn hvorfor vi fortsatt skal ha et barneombud som ikke har en centimeter med reel makt.

Et ombud bare for ombudets skyld?
Det er unødvendig og sløsing med ressursene!

Mest lest

Arrangementer