Diverse, Magasin

Sympatisk av HEF

Human-Etisk Forbund (HEF) vil ifølge Nettavisen gi tronarvingen samme rett som alle andre; til selvstendig å velge tilknytning til livssynssamfunn fra fylte 15 år. Vi har sympati for HEF-forslaget.

Idag er tronarvingen på samme måte som Monarken bundet av Grunnloven til å bekjenne seg til statskirkereligionen (den evangelisk-lutherske tro). Dette er en naturlig følge av at Norge siden reformasjonen i 1537 har hatt denne religionen som statsreligion, noe som ble videreført av grunnlovsfedrene da Norge fikk egen grunnlov i 1814.

Liberalister ønsker hverken monarki eller statskirke. Sjansen er stor for å bli kvitt statskirkeordningen før monarkiet. Dersom dette skjer, er det like naturlig at monarkens tvang til tro avskaffes.

Det er spesielt AP og SP HEF vil ha til å endre sin politikk når det gjelder synet på statskirkeordningen. Tidligere har HEF forsøkt å undergrave ordningen ved å oppfordre medlemmene til å melde seg ut. Nå har de endret strategi, og jobber for å påvirke de politiske beslutningstagerne direkte, og da spesielt i lys av Gjønnes-utvalget, som vurderer statskirkeordningen.

Liberaleren håper HEF vil lykkes med sin kamp for å fjerne statens preferanse for et kirkesamfunn og en trosretning, og for å gi tronarvingen samme rett til livssynsfrihet som andre.

Så håper vi at HEF-medlemmene (og alle andre!) bistår Liberaleren i arbeidet med å gi både monarken og arvingene deres naturgitte rettigheter og friheter tilbake.

Mest lest

Arrangementer