Diverse, Magasin

Sympatisk av HEF

Human-Etisk Forbund (HEF) vil ifølge Nettavisen gi tronarvingen samme rett som alle andre; til selvstendig å velge tilknytning til livssynssamfunn fra fylte 15 år. Vi har sympati for HEF-forslaget.

Idag er tronarvingen på samme måte som Monarken bundet av Grunnloven til å bekjenne seg til statskirkereligionen (den evangelisk-lutherske tro). Dette er en naturlig følge av at Norge siden reformasjonen i 1537 har hatt denne religionen som statsreligion, noe som ble videreført av grunnlovsfedrene da Norge fikk egen grunnlov i 1814.

Liberalister ønsker hverken monarki eller statskirke. Sjansen er stor for å bli kvitt statskirkeordningen før monarkiet. Dersom dette skjer, er det like naturlig at monarkens tvang til tro avskaffes.

Det er spesielt AP og SP HEF vil ha til å endre sin politikk når det gjelder synet på statskirkeordningen. Tidligere har HEF forsøkt å undergrave ordningen ved å oppfordre medlemmene til å melde seg ut. Nå har de endret strategi, og jobber for å påvirke de politiske beslutningstagerne direkte, og da spesielt i lys av Gjønnes-utvalget, som vurderer statskirkeordningen.

Liberaleren håper HEF vil lykkes med sin kamp for å fjerne statens preferanse for et kirkesamfunn og en trosretning, og for å gi tronarvingen samme rett til livssynsfrihet som andre.

Så håper vi at HEF-medlemmene (og alle andre!) bistår Liberaleren i arbeidet med å gi både monarken og arvingene deres naturgitte rettigheter og friheter tilbake.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • CO2-skatt: en nødvendig inngripen?CO2-skatt: en nødvendig inngripen?
  Temperaturen stiger, og CO2-utslipp bidrar til utviklingen. Er CO2-skatt en nødvendighet for raskere overgang til fornybar energi?
 • Åpent sår i 25 årÅpent sår i 25 år
  Blitz-miljøet er en demokratisk vits.
 • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
  Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.
 • Med en klype saltMed en klype salt
  Hva måler man egentlig når man måler fattigdom på den måten som gjøres i Norge?
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.