Ukategorisert

Barnefamiliene får nok subsidier

Barnefamiliene har nok statlige støtteordninger. Istedenfor å utvide disse bør politikerne prioritere andre ting de neste årene, for eksempel betydelige skatte – og avgiftslettelser.

Det er utgiftspartiet Kristelig Folkeparti som foreslår å øke kontantstøtten med rundt 800 kroner i det nye partiprogrammet. En økning som vil fordyre kontantstøtten med ca 600 millioner kroner. Den økonomiske veksten skal etter planen finansiere den økte satsingen.

I 2004 budsjettet regner politikerne med å bruke 2,8 milliarder på dette formålet.

I dag er kontantstøtten på 3600 i måneden. Blir det en økning slik som Kristelig Folkeparti lanserer vil støtten bli på kroner 4400 per måned. Enn betydelig økning målt opp i prosenter.

Det er på tide politikerne tenker på andre ting enn barnefamilier. De siste årene har denne gruppen fått betydelige statlige midler. Først kontantstøtten, så barnehageforliket og nå kontantstøtten igjen. Alle betydelige satsinger i statsbudsjettet.

De neste årene bør politikerne prioritere skatte – og avgiftslettelser. Det betyr at nye tilskudd til barnefamilier og andre gode formål må tones ned. Skattelettelser vil de aller fleste av oss nyte godt av. Vi forventer harde prioriteringer i fremtiden også, men barnefamiliene bør ikke vinne kampen om midlene i den neste stortingsperioden.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer