Ukategorisert

Se og Hørs skinnhellighet

Sladre- og kikkerbladet Se og Hør har uten samtykke publisert bilder av finansmannen Kjell Inge Røkkes hytte i Oppdal. Begrunnelsen for krenkelsen av privatlivets fred er helt hinsides.

Se og Hør er en manifestasjon av den sosialdemokratiske misunnelsen og kikkermentaliteten. Redaktøren for dette smøreriet, Odd Nelvik, presterte å forsvare denne krenkelsen av Røkkes privatliv med å si at siden Røkke er sentral i næringslivet med sine fusjoner og oppkjøp (ikke ordrett gjengitt), er det av «allmen interesse» hvordan han bruker pengene sine. Selv om det er en privat hytte som er avbildet.

Begrunnelsen mangler naturligvis enhver saklig relevans til Røkkes rolle som finansmann, og er bare ment å dekke over den egentlige hensikten; å gi bladets kikkere valuta for smøreriets pris – nemlig mulighet til å ta en ubedt og uvelkommen kikk inn i den private sfæren til en av Norges kjente personer. Dette er uforfalsket kikking (som igjen kan utløse sosialdemokratisk misunnelse).

Heldigvis har Kjell Inge Røkke nå markert at det er en grense for hva han skal finne seg i. Derfor har han innklaget Se og Hør til pressens faglige utvalg. Det er bra, men egentlig burde han gått til retten og forlangt erstatning for krenkelsen av privatlivets fred – og dermed tappet bladet for det overskuddet de fikk av akkurat den utgaven der de publiserte bildene.

Bare synd han ikke kan anmelde bladet for innbrudd (men kanskje medvirkning?). For fotografen er sannsynligvis en av håndverkerne han hadde betalt for å bygge hytten. Røkke bør vurdere sanksjoner også mot håndverkeren, og kanskje også mot bladet for medvirkning? Ifølge Røkke har kontrakten med håndverkerne en klausul som gjør at fotograferingen er kontraktsbrudd.

En oppfordring til Se og Hør, hvis de vil vite hva Røkke bidrar med; hva med å intervjue noen av de ansatte innenfor Røkkes virksomhet i lokalmiljøet i hjemfylket hans? Da kan bladet publisere bilder som viser den allmenne velstandsøkning Røkke gjennom sin finansvirksomhet har bidratt til.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer