Ukategorisert

Gledelig signal fra ESA

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener Norsk Tippings omstridte monopol på spilleautomater bryter med EØS-avtalen. Et gledelig signal for alle som er imot monopoliseringen av automatmarkedet.

EØS-overvåkerne i Brussel har besluttet å sende et formelt åpningsbrev til norske myndigheter. Her heter det at stortingsvedtaket om å gi Norsk Tipping monopol på drift av spilleautomater både kan bryte med den frie etableringsretten og den frie bevegelsen av tjenester i det indre marked, skriver NRK.no.

Allerede fra nyttår er det meningen å la Norsk Tipping overta markedet i Norge, en sak Liberaleren har omtalt mange ganger siden det berømte vedtaket. Begrunnelsen fra regjeringen og kulturministeren, har vært å bekjempe spilleavhengigheten. For mange er det et under at folks problemer med avhengighet kan endres fordi et statlig selskap overtar markedet og forskyver private aktører og lag, foreninger og organisasjoner ut i mørket. Det er verdt å merke seg at Norsk Tipping var blant Norges største annonsører i fjor. Selvsagt for å få folk til å bruke de ulike spillene som selskapet på Hamar driver.

Den egentlige hensikten med monopoliseringen er å la satskassen overta inntektene fra denne geskjeften, noe ESA er inne på i sin henvendelse til norske myndigheter. Norge har to måneder på å svare. Hvis ikke myndighetene bøyer av truer kontrollorganet med å bringe saken inn for EFTA-domstolen.

Vedtaket om å gi Norsk Tipping monopol er gufs fra gamle dager. Det må bryte med flere av forutsetningene for fri konkurranse. Derfor er det ønskelig at Norge taper på alle punkter i en slik sak.

Å stramme inn på dagens politikk på dette området gjør svært mange aktører til tapere. Det hjelper ikke at Lotteritilsynet har lovt kompensasjon til ”lotteriverdig formål”. Denne kompensasjonen kan aldri overta den rollen konkurransen har hatt de siste årene. Vi ønsker ikke et statlig monopol. Det er gledelig at ESA har det samme utgangspunktet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer