Ukategorisert

Høien ut av FrP – gir Liberaleren medhold

I dag melder flere aviser og FrPs hjemmeside at sentralstyremedlem Torgeir Høien fra Rogaland melder seg ut av partiet. Han er kritisk til flere sider ved FrPs politikk, spesielt næringspolitikken. FrP er blitt for venstrevridd, sier Høien til Stavanger Aftenblad.

Torgeir Høien er betraktet som det populistiske og avideologiserte FrPs liberalistiske alibi, sammen med partiets ordfører i Tønsberg, Per Arne Olsen (og den anonyme og innflydelsesløse ungdomsorganisasjonen). Men nå er det altså slutt for Høien – 4 dager før partiets landsmøte. Det er bare et år siden han ble innvalgt i partiets sentralstyre. Liberaleren har blant flere fokusert på Høien som en av de fremtidige stjernene i FrP.

Til Stavanger Aftenblad sier Høien: ”- Partiet har i den senere tid beveget seg til for langt til venstre i det politiske landskapet når det gjelder synet på velferdsstaten, veksten i offentlige utgifter og statens rolle i økonomien.” Høien har også tidligere gått langt i å kritisere FrPs sosialdemokratiske næringspolitikk.
Aftenbladet skriver: ”Samfunnsøkonomen Høien mener den nye såkalt aktive næringspolitikken til Fremskrittspartiet medfører en endring bort fra partiets tradisjonelle rolle som pådriver for næringsfrihet med basis i den frie markedsøkonomien. Mange av de næringspolitiske forslagene Frp har fremmet på Stortinget den siste tiden, mener han går i retning av at myndighetene skal spille en betydelig større rolle i norsk økonomi gjennom statlig eierskap og subsidiert kapitalformidling til utvalgte næringer og bransjer.”

Dermed gir Høien den liberalistiske nettavisen Liberaleren rett i den kritikk vi aktivt har fremført mot FrPs markante venstrevri. Med Høiens utmeldelse får kanskje flere norske journalister øynene opp for det saklige (og korrekte!) innholdet i Liberalerens kritikk av FrPs vandring mot en sosialdemokratisk næringspolitikk, barnehagepolitikk og synet på det offentliges utgifter. Vi henviser gladelig til kommentarer som: FrPs IT-fiasko, Mer venstrevri i FrP, Nok en kuvending fra FrP, Barnehavebedrageriet, FrP som en hodeløs høne, Taktikk og politikk, og ikke minst Mistet troen.

Høien var medlem av partiet tidlig på 1980-tallet, men var ikke aktiv i partiet de 4 turbulente årene før splittelsen i 1994. Han bidro i sin første aktive periode blant annet i FpUs skoleringsopplegg ”FrP og ideologi”(1984), bl.a sammen med FpUs første nestformann Anne Mette Thunem og Dag Danielsen (!).

Det er naturligvis synd for de gjenværende liberalister i FrP at Høien melder seg ut. Han kunne vært en mulig stortingskandidat fra Rogaland i 2005, og ikke minst en seriøs nestformannskandidat når kong Carl efter eget utsagn trer ned fra partitronen i 2006. Men i Liberaleren gråter vi ikke. Jo færre gjenværende liberalister i FrP, jo mindre alibi for FrPs latterlige påstand om at partiets tilknytning til den liberalistiske ideologi (gjennom pkt 1. i prinsipprogrammet) er noe mer enn et formelt fikenblad foran den utilslørt populistiske retorikken og den i praksis mer og mer sosialdemokratiske politikken.

At en liberalist som Torgeir Høien melder seg ut av FrP er et skritt i riktig retning. Og vi håper at journalister og lederskribenter med politikk som ansvarsområde oppdager dette!

Mest lest

Arrangementer