Ukategorisert

Menn får mest lettelser

Det kan ikke være noen bombe for noen at menn får mest av skattelettelsene. Hovedgrunnen er at mennene jobber mer enn kvinnene på grunn av de mange deltidsarbeidende, og jevnt over tjener bedre.

Det er umulig å ha en skattesats for kvinner og en for menn. Når vi først har denne byrden som skatt er, må nivået fastsettes ut fra inntekt og ikke kjønn. Dette prinsippet bør det være tverrpolitisk enighet om. Alt annet vil være svært urettferdig.

Norske mannfolk kan få 6,5 milliarder mer i skattelette enn kvinnene. Mennene kan ta nesten tre fjerdedeler av skatteletten for vanlige lønnsmottakere, viser Finansdepartementets tall, skriver Dagsavisen.

Tidligere var det Sosialistisk Venstreparti som reagerte. Nå er det Senterpartiets Morten Lund som kaller det hele en katastrofe for likestillingen. Det hadde vært verre om de med lave inntekter hadde fått hele gevinsten. Det ville ikke ha vært rettferdig, selv om mange kvinner hadde tjent på en slik innretning.

Når politikere på venstresiden er så opptatt av hvor mye lettelser menn får sammenlignet med kvinner, bør de også undersøke hvem som betaler mest inn i statskassen. Selvfølgelig er det mannfolk, ikke fordi det er menn, men fordi den gruppen har de høyeste inntektene. Utslagene kommer dermed på begge sider.

Skattelettelser vi slå ut ujevnt fordi vi har lønnsforskjeller, forskjeller det umulig kan gjøres så mye med. Årsaken er at kvinner jobber deltid og mange har jobber med lav lønn.. Menn har i tillegg flest lederstillinger, eller sagt på en annen måte, de best betalte jobbene, noe tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser. Så lenge vi har skatt og jobber med ulik lønn må disse forskjellene finne sted. Alt annet vil være blodig urettferdig eller teoretisk umulig!

Avslutningsvis en liten godbit fra Statisk Sentralbyrå. I 2001 betalte menn 146,3 milliarder i skatt, mens kvinner betalte 76,1 milliarder. Skattelettene går altså til dem som faktisk betaler mest skatt og heldigvis for det.

Mest lest

Arrangementer