Ukategorisert

Vanskeligere å sjekke naboen

Ordningen med masseutlevering av skattelisteopplysninger blir avviklet. Hovedbegrunnelsen er å styrke personvernet og forhindre at skattelistene blir misbrukt blant annet til forsøk på kriminell virksomhet.

Tirsdag vedtok Odelstinget innstramninger i offentliggjøringen av skattelistene. Vedtaket vil gjøre det vanskeligere å sjekke skatten til naboer eller kjendiser, men etter skribentens syn ikke umulig, dessverre.

Etter de nye bestemmelsene skal ikke opplysninger om fødselsdato, gateadresse og skatteklasse gå fram av skattelistene. Listene vil bare vise navnet på skattyteren, poststedet, fødselsåret, formuen, inntekten og utlignet skatt, skriver TV 2 Nettavisen.

Listene skal fortsatt legges ut på ligningskontoret og på hjemmesiden til skatteetaten i en kort periode.

De siste årene har folk flest vært så nysgjerrige at flere av nettstedene som la ut skattelistene kollapset, på grunn voldsom trafikk i timene etter at listene ble lagt ut. Det forteller mye om lysten til å snoke i folks privatliv og private økonomi. Argument om åpenhet for å avsløre uheldige forskjeller og utviklingstrekk i samfunnet faller på sin egen urimelighet. Folks nysgjerrighet har lite med disse påstandene fra SV og Arbeiderpartiet.

Uansett hva vi liberalister mener om offentliggjøringen av skattelistene, bør vi kunne enes om at staten sitter på for mye opplysninger om hver enkelt av oss. De vet omtrent alt, og vi er pålagt å innberette den minste detalj. Storebror seg deg er en betegnelse som fortsatt kan brukes på dette systemet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer