Ukategorisert

Vil overvåke billister

Regjeringen ønsker å effektivisere måten vi betaler bomavgifter på i dag. Ordningen kan gi økonomiske gevinster, men medaljen har en soleklar bakside.

Regjeringen vil utstyre alle biler med en elektronisk brikke for å kunne kreve inn veiavgifter. Overalt langs de nye hovedveiene vil såkalte antennepunkter dukke opp som et alternativ til dagens bomstasjoner. Alle biler som kjører forbi må utstyres med databrikker som identifiserer og registrerer bilen hver gang du kjører forbi et slikt punkt. Deretter kommer regningen i posten, melder NRK.no.

En slik ordning vil medføre en voldsom mengde av ny informasjon. Staten kan i utgangspunktet følge daglige forflytninger for mange av oss. Det er rett og slett overvåkning, og Datatilsynet er med rette skeptisk.

Ordningen kan gi økonomisk gevinst. Først og fremst fordi mange såkalte bomstasjoner slik vi kjenner disse i dag vil forsvinne. Det betyr sparte driftskostnader for det offentlige eller bompengeselskaper eid av stat og kommune. Kostnadene vil likevel ikke forsvinne ettersom regninger skal sendes ut i ettertid. Det vil også bli betydelig investeringer og vedlikehold på det tekniske utstyret. Ordningen kan altså fortsatt være kostbar på lik linje med dagens bomsystem.

Personvernet er svært viktig. Hvis ordningen igangsettes, noe skribenten håper ikke skjer, kan opplysningene som samles inn bli brukt til mange andre ting. Det er betenkelig, svært betenkelig og bør være et viktig argument mot ordningen. Vi har allerede mer enn nok av overvåkning i samfunnet. Vi trenger ikke flere systemer som utfordrer personvernet.

Mest lest

Arrangementer