Ukategorisert

Krigen mellom SAS og Norwegian

Norwegian-sjef Bjørn Kjos mener SAS Braathens har satt seg som mål å knuse konkurrenten og mener Konkurransetilsynet bør gripe inn. Naturlig nok vil han beskytte sin egen bedrift, noe som kan virke mot sin egen hensikt.

–Når Kjos går ut og sier at Norwegian kan gå konkurs, må folk være mindre vel bevart hvis de kjøper billetter hos selskapet. Han er i ferd med å begå økonomisk selvmord, og håper at politikerne skal redde ham, sier en luftfartsanalytiker til Dagbladet.

Analytikeren mener pessimismen sprer seg, og har helt klart et poeng.

Dagens priser på flybilletter viser at konkurranse er lønnsomt. Billettprisene gir gode eksempler på hvorfor liberalister ønsker konkurranse på ulike tjenester. Billettprisen har gått ned, og med dagens priser er det svært hyggelig å bruke fly, også for lommeboken.

Vi som ønsker konkurranse må ønske det av hele vårt hjerte. Det betyr at alle må få delta i prisfesten. Også SAS Braathens, selv om dette selskapet er betydelig større enn Norwegian. Det er ikke sånn at den største alltid vinner krigen, selv om en stor størrelse kan ha sine fordeler.

Konkurransetilsynet ser nå på priskrigen mellom flyselskapene. SAS Braathens kan bli ilagt bøter fordi de senker prisene på de samme rutene som Norwegian for å bli kvitt en konkurrent. De har senket prisene på det nettet Norwegian flyr, men også på mange andre ruter. Det har rett og slett blitt billigere å fly. Konkurransen er hovedgrunnen til dette!

Hvis SAS Braathens får bøter betyr det at konkurransen svekkes. Et selskap får ikke delta på samme måte som det andre.

Liberaleren er tilhengere av fri konkurranse. Det betyr at SAS Braathens må få lov til å sette ned sine priser så langt de ønsker, også hvis formålet er å konkurrere ut Norwegian. Alt annet er urettferdig.

Dilemmaet i debatten er det statlige eierskapet i SAS. Tre stater har betydelige aksjeposter i konsernet. Det betyr skattepenger kan brukes for å styrke SAS. Det vil gi et fortrinn og ulike konkurransevilkår i forhold til andre aktører. Derfor er Liberalerens oppfordring at staten selger seg ut. Det er ikke en statlig oppgave å drive et flyselskap, som kan bidra til å skyve private aktører ut i mørket. I forbindelse med omorganiseringen av SAS burde Norge, Sverige og Danmark har solgt seg ut av SAS-gruppen. Full privatisering ville gitt like vilkår i markedet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer