Ukategorisert

Anabole steroider bør ikke kriminaliseres

Hva hver enkelt av oss vil putte i kroppen er et så fundamentalt spørsmål i liberalismen at det skal være urokkelig. Vi må selv ha friheten til å bestemme hva som skal inn i vårt legeme.

Politidirektoratet går inn for å kriminalisere bruk og besittelse av anabole steroider fordi misbruk fører til voldelig adferd.

–Kripos går imot lovendringsforslaget. En rekke studier viser entydig at det neppe er noen slike sammengenger. Når det er så stor forskjell i helserisiko mellom misbruk av narkotika og dopingmidler, har vi valgt å legge det til grunn for å si nei til forslaget, sier leder ved kjemisk avsnitt i Kripos, Tormod Bønes, til NRK.

Hvis doping fører til vold, noe Kripos ikke bekrefter, bør handlingene straffes på lik linje med annen kriminalitet. Det blir galt å kriminalisere anabole steroider med den begrunnelsen Politidirektoratet gir.

Ingen må tro at et forbud eller kriminalisering fungerer. Det eneste vi oppnår er at bruk og besittelse forsvinner fra overflaten. Det finnes mange eksempler på dette fra blant annet narkotikapolitikken som føres. Forbud mot narkotika har ikke vært vellykket!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer