Ukategorisert

Fæl behandling av fanger

Liberaleren reagerer også på mishandlingen av fanger i Irak, og avsløringene gjør det vanskeligere å gå over til et sivilt styre slik planen er.

Også okkupasjonsmakten har tatt avstand fra de grusomme handlingene media har avslørt. Amerikanske myndigheter lover å ta affære ovenfor de skyldige, noe som bør være en selvfølge.

I noen miljøer blir det hevdet at mishandlingen er fabrikkerte handlinger som kun har en målsetningen, nemlig å skade USA og Storbritannia. Også Liberaleren må ta forbehold om riktigheten på det som virker godt dokumentert av media. Det er likevel vanskelig å være helt sikker.

Mishandlingen minner om skrekkhistoriene fra det tyranniske styret til Saddam. Hvis vår kultur skal ha noen troverdighet ovenfor det regimet som ble bekjempet i Irak, er dette et område det bør være stor forskjell mellom våre styresett og et diktatur. Hvis vi ikke klarer å opprettholde en viss forskjell, blir det meningsløst å påtvinge den Irakske befolkningen demokrati, markedsøkonomi og en større grad av personlig frihet.

Alle anstandige miljøer bør ta klar avstand fra det som har skjedd, og fordømme de soldatene som bedrev tortur i Irak.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Internasjonalen, 3.versInternasjonalen, 3.vers
  Hvorfor synger ikke sosialistene *hele* internasjonalen?
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?
 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • En merkelig politisk skikkelseEn merkelig politisk skikkelse
  Biografien om Reiulf Steen er svært lærerik hvis du vil lære politisk historie.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.