Ukategorisert

Fæl behandling av fanger

Liberaleren reagerer også på mishandlingen av fanger i Irak, og avsløringene gjør det vanskeligere å gå over til et sivilt styre slik planen er.

Også okkupasjonsmakten har tatt avstand fra de grusomme handlingene media har avslørt. Amerikanske myndigheter lover å ta affære ovenfor de skyldige, noe som bør være en selvfølge.

I noen miljøer blir det hevdet at mishandlingen er fabrikkerte handlinger som kun har en målsetningen, nemlig å skade USA og Storbritannia. Også Liberaleren må ta forbehold om riktigheten på det som virker godt dokumentert av media. Det er likevel vanskelig å være helt sikker.

Mishandlingen minner om skrekkhistoriene fra det tyranniske styret til Saddam. Hvis vår kultur skal ha noen troverdighet ovenfor det regimet som ble bekjempet i Irak, er dette et område det bør være stor forskjell mellom våre styresett og et diktatur. Hvis vi ikke klarer å opprettholde en viss forskjell, blir det meningsløst å påtvinge den Irakske befolkningen demokrati, markedsøkonomi og en større grad av personlig frihet.

Alle anstandige miljøer bør ta klar avstand fra det som har skjedd, og fordømme de soldatene som bedrev tortur i Irak.

Mest lest

Arrangementer