Ukategorisert

Har ansvaret for miseren

Tidligere finansminister Per Kleppe (han fra70-tallet med pakkene, De vet) besværer seg i Dagsavisen idag over den nyliberale ideologiens hegemoni. Han er på jordet.

Kleppe siterer i Dagsavisen et innlegg i en svensk avis fra journalisten Polly Toynbee i den engelske avisen The Guardian. Hun fremholder Skandinavia som et godt eksempel på velferdsstaten, og mener Margareth Thatcher har ødelagt alt håp for en britisk velferdsstat

Per Kleppe var finansminister på 1970-tallet, da den største økonomiske nedgangen efter 2.verdenskrig for alvor skyllet inn over oss, samtidig med at Stortingets politikere fikk nyss om fremtidige oljeinntekter. Fristelsen til å bruke opp inntektene før de var i banken var for fristende. De var også fastlåst i Keynes tankemønstre om stor offentlig aktivitet i økonomien, ikke gjennom skattelettelser, men gjennom subsidier, tilskudd og offentlig eierskap. Men Kleppe og kumpanene klarte ikke å få kontroll, og måtte tilslutt innføre toårs lønns- og prisstopp. Da den ble opphevet i 1981 raste inflasjonen opp til 15%. Under Kleppe og Nordli ekspanderte staten, og med utgiftspartier som SP og KrF på vippen i Stortinget var det først med oljeprisfallet i 1986 at det ble klima for innsparinger og utgiftsreduksjoner (selv om Gro måtte slite hardt både med partifeller og fagbevegelse).

At både Toynbee og Kleppe unnlater å nevne hvilken katastrofal tilstand den såkalte velferdsstaten i Storbritannia var i 03.mai 1979, er typisk. Thatcher måtte rydde opp efter Harold Wilson, Ted Heath og Callahan. Men det er hun som blir tillagt skylden. Uten Thatcher er det tvilsomt om det hadde vært annet enn suppekjøkkener og gjeldsslaver blant Toynbees landsmenn idag.

Kleppe kobler Toynbees innlegg og Thatchers reformer til Unge Høyres utmerkede debattbok «Velferd etter velferdsstaten». Kleppe er naturligvis svært kritisk til forslagene fra Unge Høyre. Og det er det lett for ham å være, som for år ødela norsk økonomi, som har sikret seg selv pensjon, men unnlatt å hindre en utvikling der Folketrygden blir et bunnløst tap. Det er vi som er unge og i arbeid som må ta oppvasken efter Kleppe og hans generasjon.

Kleppe vil skape et alternativ til nyliberale angrep på velferdsstaten, som gjør at velferdssystemene sikres. Da må Kleppe og hans partifeller frigjøre seg fra å pådytte klientstempel på folk som vil klare seg selv. Det er helt riktig som Unge Høyre skriver, at røde politikere blir rådville når de treffer folk som klart og tydelig sier at de ikke trenger velferdsordningene. De vil klare seg selv. Det er derfor den fremste sport blant politikere i det sosialdemokratiske samfunnssystemet å identifisere mulige klienter som trenger støtte, og bruke dette som unnskyldning for å øke skattene.

Vi skal ikke frakjenne Ap muligheten for å innse det fordelaktige i at de som er arbeidsføre, har jobb, og vil klare seg selv, får beholde såpass av sin inntekt at de blir istand til dette. Men når det gjelder Kleppe, så tror jeg toget er gått for denne innsikten. Han skriver nemlig; «Som stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen sier i et innlegg i VG 22/4: «Flertallet i Norge klarer seg godt uten statens hjelp». Hun vil at den offentlige innsatsen skal rettes mot de svakeste. Sosialministeren går inn for at sosialpolitikken skal være «målrettet». Hjelpen skal gå til dem som virkelig trenger den.».
Ine Marie Eriksens tankegang er tydeligvis vanskelig å forstå for Kleppe. Ikke så rart – han er sosialdemokrat.

God bedring!

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
gjest
gjest
18 years ago

GLIMRENDE SKREVET ARTIKKEL !!! MER, MER!!!

Geir Indrefjord Høllesli
Geir Indrefjord Høllesli
16 years ago

Hmmm… Teksten er fin den; det er berre det at han vantar både saklegskap og ditto argumentasjon: Det einaste som kjem fram, er nemleg at forfattaren korkje hev ans for Kleppe eller Keynes-prinsippet. Sistnemnde hev forresten vist seg sers verknadsfullt, mellom anna under Franklin D. Roosevelt i Sambandsstatane i 1930-åra. At ein i det heile kan finne på å nekte for dette, fortel sitt. Likeins vert det med dementiet av Thatcher sitt feilsteg, ei kvinne som hev øydelagt livet til mange, både i Storbritannia, og i resten av verda. Ved den raseringa av velferdsstaten som fylgte i kjølvatnet på det… Read more »

Anders
Anders
16 years ago

Du, Geir, jeg vet ikke hvordan det står til med historiekunnskapene dine, men å si at New Deal renvasker keynesianismen kan tyde på at du skal se litt nøyere på utviklingen på 30-tallet i USA. Keynes sine teorier ble også kraftig diskreditert på slutten av 70-tallet i Norge, og det var ikke slik at fattigdommen økte etter dette tidspunktet, det var illusjonene som forsvant. Sett deg også inn i den elendige forfatningen engelsk økonomi var i i etterkrigstiden, og hvordan den økonomiske veksten der har fortsatt etter at New Deal i stor grad har videreført politikken fra Maggie.

Anders
Anders
16 years ago

Heh, jeg merker at jeg har skrevet New Deal er sted jeg egentlig skulle ha skrevet new labour:)

Du Geir
Du Geir
16 years ago

Vel, det gler meg verkeleg å sjå at fordomane mine mot Unge Høgre- og Unge Venstre-medlemer om at dei ikkje klarer å svare for seg , vert gjort til skamme av Anders her. So mykje meir positivt enn dette er det likevel ikkje å spore i innlegget ovafor, og det meste han skriv, er jo sjølvsagt reinspikka vrøvl. Her fylgjer to sitat frå http://en.wikipedia.org/wiki/New_Deal#The_New_Deal_and_Keynesian_economics: «This shift in administration policy was a huge milestone in the history of Keynesian economics, giving it increased legitimacy. Although the New Dealers themselves did not realize it at the time, the administration helped establish the… Read more »

PeeWeeMadman
PeeWeeMadman
16 years ago

Mange hevder at reformene på tredvetallet kom på grunn av depresjonen. Det er jeg i stor grad uenig med. Det var heller slik at opinionen mot noe som lignet en nattvekterstat hadde bygget seg opp over hundre år, og at økte reguleringer i mange land hadde tatt til allerede på slutten av attenhundretallet. Folk var rett og slett i ferd med å bli lei av den ustabilitet, fattigdom og urettferdighet som «unfairness» som nattvekterstaten hadde skapt, og depresjonen var heller dråpen som fikk begeret til å flyte over. Når det gjelder å «klare seg selv», så gjelder jo dette i… Read more »

Fra arkivet