Ukategorisert

Sverige følger Norge

Med 245 stemmer for og 45 stemmer imot vedtok den svenske Riksdagen røykeforbud på puber og restauranter. Forbudet gjelder fra 1. juni 2005.

Liberaleren hilste til den liberalistiske organisasjonen Frihetsfronten i Sverige, kun få timer etter at Riksdagen hadde gjort sitt vedtak. Frihetsfronten har vært motstander av forbudet på samme måte som FRIdemokratene og Liberaleren har vært det i Norge. Forskjellen på det liberalistiske miljøet i de to landene har vært at Frihetsfronten har lovt aksjoner mot forbudet. Den lovnaden har ikke FRIdemokratene kommet med i Norge.

Både i Sverige og Norge har argumentasjonen mot forbudet vært den samme. Eiendomsretten og den personlige friheten har vært momenter som motstanderne har brukt, I januar sendte Frihetsfronten ut en pressemelding som Liberaleren omtalte. I denne pressemeldingen påpekes det at driverne må få bestemme om det skal være røyking eller ikke.

Når Liberaleren har omtalt lovforbudet som trer i kraft i Norge 1. juni har det medført mange henvendelser fra folk som er uenig i vårt standpunkt. Det er gitt kommentarer på de ulike artiklene, men undertegnede har også fått masse e-post om saken. Vi sier ikke nei til lovforbudet for å bli populære. Vi sier nei fordi forbudet bryter prinsipper, blant annet eiendomsretten vi liberalister setter svært høyt. En driver av et lokale må selv få bestemme fullt og helt over området han disponerer. Hvis politikerne tukler med dette prinsippet i stor nok grad, vil det bli helt umulig å gjennomføre en liberalistisk politikk. Så sentral er eiendomsretten.

Helseminister Dagfinn Høybråten har allerede sendt sine gratulasjoner til Sverige. Han er svært fornøyd med vedtaket, selv om svenske politikere ikke har vært så restriktive som de norske.

Det er en stor forskjell på vedtakene i de to landene. Mens Norge har vist svært lite fleksibilitet ovenfor røykerne, har Sverige tatt gruppen på alvor, til tross for forbudet. I vårt naboland åpnes det for røykerom som kan benyttes, selv om det ikke er lov å nyte verken mat eller drikke i disse rommene. En slik mulighet åpnes det ikke for i Norge dersom puber, kafeer og restaurantene ikke benytter seg av smutthullene som finnes i lovverket.

Frihetsfronten i Sverige lovte aksjoner mot et eventuelt forbud. Vi er spent på hva politikerne kan vente seg av den største og viktigste liberalistiske organisasjonen i Sverige. Uansett ønsker Liberaleren våre venner lykke til.

Tags:

Mest lest

Arrangementer