Diverse, Magasin

Anklager og beklager

Streik gjør at det blir varmt om ørene for mange. Det hagler med anklager, beklagelser og ønske om beklagelser.

Venstre-lederen var ute og kommenterte transportarbeidernes streik, som landbruksminister og Venstreleder. Det har falt de streikende tungt for brystet, som mener det er utidig innblanding (!) i streiken. LO-sjef Gerd-Liv Valla (hun som i yngre dager syntes AKP var for moderate) og YS-leder Randi Bjørgen ber Bondevik stramme opp Sponheim (lykke til!). Men hvem vil ikke være enig med Sponheim i at det er ille at mat kastes? Og Bondevik vil ikke refse Sponheim.

Samtidig har både SV-leder Kristin Halvorsen og Ap-leder Jens Stoltenberg gitt uttrykk for støtte til streikene. Vi har ikke hørt at Valla og Bjørgen refser disse to for «utidig innblanding». Men det er vel for mye forlangt..

Journalistene ved sin organisasjon Norsk Journalistlag (NJ) må beklage innholdet i en løpeseddel, som de også trekker tilbake. Der sto det at deres arbeidsgivere med et pennestrøk kan rasere pensjonsordningene. Noe som ikke bare er en overdrivelse, men en faktisk feil. Sånn kan det gå, når iveren efter å skape sympati for sin sak (noe som skal godt gjøres) erstatter edruelighet og kildesjekk. Det skulle ikke forundre oss om journalistene jobber efter de samme metoder når de lager løpesedler som når de lager artikler; sjekk aldri kildene for en god historie!

I tillegg til å komme med blank løgn om motpartens synspunkter og handlinger, har NJ også valgt å kåre «dagens versting» blant redaktørene; de som gir ut avis selv om journalistene er i streik. Det reagerer de rammede redaktørene sterkt på. Noe vi har full forståelse for. Redakørene prøver å gi ut avis for å tjene penger, slik at de streikende journalistene har en jobb å gå tilbake til når det behager dem å slutte å streike. Journalistene i Akersgaten har en snittårslønn på en halv million, lengre ferie enn de fleste andre (unntatt lærerne), og gode pensjonsordninger. Det mangler vel bare at de streikende journalistene stiller seg opp og synger «Opp I som sulten knuget har» for å toppe tidligere usakligheter.

Liberaleren kommenterte naturligvis den forrige journaliststreiken. En kommentar vi står ved idag, og som godt kan leses på nytt i forbindelse med dagens streik (selv om ikke de dagsaktuelle delene av kommentaren for 2 år siden er like relevante idag).

Til de undertrykte og dårlig lønnede journalistene med lite håp om en pensjon å leve av ønsker vi god bedring, og anbefaler at streikevaktene leser om igjen pensum fra grunnutdannelsen for journalister. Det er det et åpenbart behov for.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer