Ukategorisert

Den grådige staten

I dag ble det gitt et godt eksempel i TV 2 Nettavisen på hvor grådig staten er. Vi anbefaler artikkelen til Gunnar Stavrum.

Senterpartiets Morten Lund reagerer også på statens grådighet, og vil fremme et forslag om at tinglysningsgebyret kun skal dekke statens kostnader. Mange velgere vil være enig i dette. Lunds og Senterpartiets problem er at det finnes mange andre eksempler på hvor grådig staten er. I de aller fleste tilfeller er Senterpartiet en støttespiller for en slik politikk.

Senterpartiet er som de andre partiene på Stortinget opptatt av å opprettholde en velferdsstat. Det betyr høye offentlige utgifter. For å få inndekning må det fastsettes skatter og avgifter. I mange tilfeller, slik som TV 2 Nettavisen omtaler, er avgiftene altfor høy. Derfor kan vi konkludere med at vi har en grådig stat.

Hvis Morten Lund vil ha andre eksempler enn tinglysningsgebyret, ber vi han om å studere det allerede vedtatte statsbudsjettet for 2004.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
    Etter et lengre opphold i Russland etter revolusjonen, begynte illusjonene til leninisten Max Eastman å rakne. Senere i livet endte han opp som frimarkedstilhenger og markant kritiker av kollektivistiske ideologier.
  • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
    Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?
  • Den gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfraDen gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfra
    Johann Friedrich Struensee gjennomførte en revolusjon i Danmark-Norge. Fra toppen av det dansk-norske eneveldet. Han ble henrettet 28.april 1772, for majestetsfornærmelse.