Ukategorisert

Grøss og gru

Alle som så Brennpunkt på NRK tirsdag kveld må ha fått samme inntrykket som undertegnede fikk, nemlig et inntrykk av en sektor som er fullstendig ute av kontroll.

Brennpunkt avslørte at Forsvaret er blitt en stat i staten med en kultur for sløsing og manglende respekt for politiske vedtak. Når politikerne har ønsket omorganisering er det for å få en bedre struktur på alle plan. Brennpunkt presenterte noe helt annet for seerne tirsdag kveld.

Forsvaret har kvittet seg med 2700 ansatte. Det skal normalt medføre lavere lønnskostnader. Istedenfor har de som har blitt igjen økt sin lønn. Dermed har lønnskostnadene blitt høyere enn når omstillingen startet. Noe har gått veldig galt, noe kolliderer veldig med ønskene for omstillingen. Mottoet mer igjen for pengene har ikke vært gjeldende for Forsvaret de siste årene.

Brennpunkt dokumenterte også en organisasjon som er på jakt etter nye oppgaver. Forsvaret ønsker ansvaret for terrorbekjempelse og terrorberedskapen. Ifølge grunnloven er det bare politiet som har anledning til å bruke våpen mot norske borgere i fredstid. De kan be om assistanse fra Forsvaret, men kommandoen skal ligge hos politiet. Den desperate jakten etter nye arbeidsoppgaver bør interessere alle. Både velgere og politikerne bør være med på å definere Forsvarets nye roller. De bør ikke ta seg til rette sånn helt uten videre. For mye frihet står på spill.

Etter å ha sett Brennpunkt er det lett å konkludere med at alt ikke er som det skal være i forholdet mellom de folkevalgte og Forsvaret. Det er mange mangler i forholdet. Noen bør stramme inn grepet. Forsvarsministeren har fortsatt masse ugjort. Forsvaret skal ikke være en stat i staten. Hvis statsråden ikke klarer å stramme inn grepet, bør hun finne seg noe annet å gjøre.

Norge bruker veldig mye av folks skattepenger på å ha et forsvar. Ca 30 milliarder i året. Det er mye per innbygger. Faktisk nest mest i NATO-systemet. Kun USA bruker mer. Det er på tide noen regner nytten opp mot kostnaden for denne satsingen.

Mange regner Liberaleren som ekstrem i forsvarsspørsmål. Det er hyggelig å bli regnet som svært ytterliggående i dette spørsmålet, men det er langt fra sannheten. Faktumet er at våre kommentarer har vært veldig moderate. Vi har ikke nektet å bruke statlige penger på Forsvaret. Vi har foreløpig regner Forsvaret som en statlig oppgave, men vil ha en annen organisering og begrense pengebruken noe i forhold til regjeringens forslag til langtidsplan som ble lagt frem tidligere i år.

Brennpunktprogrammet har gitt økt tro på at systemet må legges om. Noe er veldig galt i dag, selv om det har vært omstilling i mange år. En omstilling som ikke har vært spesielt vellykket, bortsett fra at noen færre slipper unna den militære førstegangstjenesten.

Liberaleren har vært klar på at verneplikten må fjernes. Rett og slett fordi dette begrenser friheten til alle som må igjennom den statlige tvangstjenesten. Det har vært gledelig at færre må gjennomføre nå i forhold til for få år siden, men denne omleggingen har ikke gjort tjenesten mer rettferdig, tvert imot. Vi står fortsatt på dette standpunktet, men vi har ikke vært flink nok til å presentere et alternativ for et annerledes forsvar, et forsvar som er i pakt med den liberalistiske ideologi. Kanskje må vi også tenke bredere, invitere til en stor debatt om fremtidens forsvar sett med liberalistiske øyner.
I forbindelse med en slik invitasjon vil det være liberalister som vil hevde at dette ikke bør være en oppgave for staten. Disse kan dokumentere sine ønsker fordi de krever null eller meget lav skatt. Selvsagt må slike ønsker og påstander tas alvorlig. Rent teoretisk er slike ønsker det riktige, men spørsmålet er om det lar seg gjennomføre slik verden er i dag.

Liberaleren har altså vært klar på verneplikten, en annen organisering av Forsvaret, men vi har ikke vært gode nok på å komme med alternativer til dagens organisering og omorganisering som Brennpunkt på en ypperlig måte beviste som svært mislykket.

I fremtiden bør vi som er liberalister være ennå mer konkret på hvilket forsvar vi ønsker oss, og hvor mye penger som skal gå til dette via statsbudsjettet. Undertegnede ønsker seg et minimumsforsvar basert på profesjonelle styrker som kun har til oppgave å forsvare Norges grenser. Det er delte meninger om slike ønsker også i det liberalistiske miljøet, men det er på tide vi bryr oss om Forsvarets fremtid. Organisasjonen er for stor, for skummel og altfor kostbar til at vi ikke prioriterer en slik debatt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer