Diverse, Magasin

India og Brasil – men ikke Norge?

Teknologi er vanskelige greier. Det er vel derfor valg via internett er så vanskelig – i Norge. De klarer det både i India og Brasil – men ikke her på berget.

Forleden ble det klart at forsøksordningene med valg via internett fra lokalvaget i 2003 ikke blir videreført ved stortingsvalget i 2005. Det synes vi i Liberaleren er synd. Norge skryter av å være en teknologisk avansert nasjon, der halve befolkningen er ”på nett” til enhver tid. Likevel klarer vi ikke å avvikle valg over internett. Det ville vært raskere, enklere, og sikkert. Opptellingen ville vært over på null tid. Med skikkelige sikkerhetsrutiner kunne valgene vært gjort hjemmefra, slik vi f.eks leverer selvangivelsen. Ved å arrangere valgene på institusjoner på denne måten, kan man også slippe utgifter til transport. Også valgdeltagelsen kan bli høyere ved å stemme via internett. Dessuten kan internett brukes til å redusere det representative demokratiet, til fordel for direkte avgjørelse tillagt borgerne, f.eks ved folkeavstemninger på nett. Da kan interessen for styringen både av landet og lokalsamfunnet øke, noe politikerne gjentatte ganger har uttrykt at de ønsker.

Det ser ut til at det mislykkede Oslo-valget i 1993 rir beslutningstagerne som en mare. Og det er riktig at det var en fiasko. Men kan man ikke lære av en fiasko, og gjøre noe med feilene? Man er jo ikke dømt til å gjøre samme feil for all fremtid?
Med så mye IT-ekstertise som Norge har, burde det være en skikkelig faglig utfordring å gjøre valg på internett sikre. I Brasil førte valg på internett til at påstandene om valgfusk ble færre..
Og om all IT-ekspertisen i Norge ikke kan lage sikre avstemningsmåter på nettet, så kanskje vi kan søke bistand hos eksperter – fra India og Brasil…

Det finne mange gode eksempler på valg via internett. Demokratene gjennomførte flere steder sin nominasjon foran 2004-valget på internett, forteller IT-avisen. Som også forteller at veldig mange nordmenn ønsker muligheten til å stemme via internett. Det er veldig delte meninger om fordeler, ulemper og sikkerhet ved å gjennomføre valg via internett. Ved å lese disse artiklene kan du gjøre deg opp din egen mening.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer