Ukategorisert

Vil ha flere innvandrere ansatt

SV har fremmet et forslag for å endre reglene, slik at en organisasjon som for eksempel Redd Barna må ta inn minst én person med innvandrerbakgrunn til jobbintervju når stillinger skal besettes.

Alle partiene på Stortinget er positive til forslaget. Unntaket er Fremskrittspartiet, som ikke legger skjul på at de vil stemme imot initiativet fra SV.

Debatten har kommet opp etter at Redd Barna ikke innkalte en eneste innvandrer til intervju til en prosjektlederstilling, selv om innvandrere spesielt ble bedt om å søke, i følge NRK.no.

Mange mener dette bevitner om en dobbelmoral. Det snakkes pent om ikke-diskriminering, men snakket følges ikke opp i praksis. Den påstanden kan godt være rett. I følge NRK.no er bare tre av lederne med en annen bakgrunn enn norsk i de elleve viktigste organisasjonene som jobber med minoriteter og mot diskriminering. Det tallet kunne godt ha vært høyere, men ikke for enhver pris. Å regulere ansettelsesprosessen er ikke veien å gå!

Organisasjonene står i dag fritt til å innkalle hvem de vil til intervju når ansettelser skal gjøres. Sånn bør det fortsatt være, selv om disse organisasjonene får betydelige økonomiske overføringer fra staten, statstilskudd vi liberalister bør være motstandere av. Det er mye mer riktig å fjerne tilskuddene enn å regulere reglene for ansettelser.

I organisasjoner i regi av det offentlige er det påkrevd å innkalle minst en av minoritetssøkerne. Det hadde vært artig å se om den reguleringen har gitt positive resultater i form av flere, dyktige personer med innvandrerbakgrunn i de ulike jobbene.

Organisasjonene bør ha frihet til å bestemme ansettelsesprosessen. Vi må gå ut fra at de vet hvor skoen trykker, og hva som gagner organisasjonen best. Den beste bør ansettes, men hvordan best skal defineres kan ikke bestemmes av politikerne. Det må avgjøres av de som skal leve med beslutningen, verken mer eller mindre.

Liberaleren tør ta dette standpunktet. Vi er overhode ikke rasistisk eller motstandere av personer med innvandrerbakgrunn i arbeidsmarkedet. Vi ønsker rett og slett frihet til organisasjonene slik at de kan gjennomføre de prosessene de mener er det beste.

Mest lest

Arrangementer