Ukategorisert

Dårlig rådgivning?

Benjamin Hermansens minnefond har gitt 10.000 kr til ”Aktivitetshuset Blitz” og Anti-Fascistisk Aksjon for å bekjempe rasisme. Vi håper det skyldes dårlig rådgivning.

Liberaleren har tidligere kommentert drapet på Benjamin Hermansen, og hvordan de holdningene som preget drapsmennene best kan bekjempes. Med denne tildelingen fra minnefondet kan vi ikke se at minnefondet deler vår oppfatning, snarere det motsatte.

I helgen kom nyheten om at minnefondet efter Benjamin Hermansen, Oslo-gutten som ble drept av nynazister i januar 2001, har valgt å tildele bl.a Blitz penger for å bekjempe rasisme. Det finnes mange måter å gjøre dette på, men det må være lov til å tvile på om Blitz deltar i den antirasistiske kampen på noen effektiv måte. Det vi lurer på er om Minnefondet har hatt dårlige rådgivere i denne saken, eller om de virkelig ønsker å støtte opp om verdiene Blitz demonstrerer i sin ”antirasistiske” kamp.

På fondets hjemmeside er det listet opp et styre med habile personer som burde ha gangsyn nok til å se hva Blitz representerer, og hvilken bjørnetjeneste dette miljøet gjør kampen mot rasisme i Norge. Tildelinger for 2003 og 2002 viser at fondet ellers har gjort helt akseptable prioriteringer blant søkere.

Som en illustrasjon av vårt poeng kom det samtidig med nyheten om tildelingene meldinger om regelrette ”slag” mellom blitzere og ”nasjonalister” (pen omskrivning for rasister) ved Vikingskipmuseet på Bygdøy. Her er slagvåpen m.m. oppdaget.

Blitz er mot ytringsfrihet for alle som ikke er enige med dem. Dette gjelder ikke bare rasister, men også partier og personer som er den del av det politiske establishment. Blitz bruker vold som politisk våpen. Det har de demonstrert gang på gang. Senest ved Vikingskipmuseet. Frie ytringer og dialog som ellers er anerkjent del av politisk debatt er bortkastet tid og energi for Blitz. Dessuten er Blitz feige. De står ikke frem i det offentlige rom med navn og ansikt, slik at man vet hvem man snakker med. Blitzere maskerer seg, skjuler seg bak det uforpliktende ”allmøtet” når de skal begrunne beslutninger og handlinger. Talspersoner står bare frem med fornavn. Det er den enkleste sak av verden å være anonym, maskert enkeltperson når man kan legge all skyld over på et ”organ” som ikke står til ansvar for noen.
Når blitzere deltar i demonstrasjoner der det brukes vold, skjuler de seg i mengden, bytter klær og annen maskering, slik gjør de jobben vanskelig for politiet som skal efterforske forbrytelser, som legemsbeskadigelser etc. Slik oppførsel handler ikke om deltagelse i politisk debatt – men om ren pøbelvirksomhet.

På toppen av det hele har disse elementene i årevis bedrevet husokkupasjon, og krever å bli anerkjent som aktivitetshus for ungdom. Når man ser på all den organiserte aktivitet som drives av ungdom over hele Oslo, er det merkelig at et falleferdig hus midt i Oslo skal være foretrukket til ungdommelige aktiviteter. Apropos ungdom, har noen sjekket alderen til sjefs-blitzer Stein Lillevolden?

Før nazistenes maktovertagelse i Tyskland i 1933 var gatene preget av kamper mellom nazister og kommunister, fordi disse gruppene foretrakk vold fremfor debatt og dialog som middel i den politiske kampen. Vi skal ikke gjøre en direkte sammenligning med Blitz og nasjonalistene i Norge, og det som foregikk i Tyskland, selv om det er fristende..

Vi håper Minnefondets tildeling til slike destruktive krefter som Blitz og Anti-fascistisk Aksjon er en engangsforeteelse.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer