Ukategorisert

Dårlig rådgivning?

Benjamin Hermansens minnefond har gitt 10.000 kr til ”Aktivitetshuset Blitz” og Anti-Fascistisk Aksjon for å bekjempe rasisme. Vi håper det skyldes dårlig rådgivning.

Liberaleren har tidligere kommentert drapet på Benjamin Hermansen, og hvordan de holdningene som preget drapsmennene best kan bekjempes. Med denne tildelingen fra minnefondet kan vi ikke se at minnefondet deler vår oppfatning, snarere det motsatte.

I helgen kom nyheten om at minnefondet efter Benjamin Hermansen, Oslo-gutten som ble drept av nynazister i januar 2001, har valgt å tildele bl.a Blitz penger for å bekjempe rasisme. Det finnes mange måter å gjøre dette på, men det må være lov til å tvile på om Blitz deltar i den antirasistiske kampen på noen effektiv måte. Det vi lurer på er om Minnefondet har hatt dårlige rådgivere i denne saken, eller om de virkelig ønsker å støtte opp om verdiene Blitz demonstrerer i sin ”antirasistiske” kamp.

På fondets hjemmeside er det listet opp et styre med habile personer som burde ha gangsyn nok til å se hva Blitz representerer, og hvilken bjørnetjeneste dette miljøet gjør kampen mot rasisme i Norge. Tildelinger for 2003 og 2002 viser at fondet ellers har gjort helt akseptable prioriteringer blant søkere.

Som en illustrasjon av vårt poeng kom det samtidig med nyheten om tildelingene meldinger om regelrette ”slag” mellom blitzere og ”nasjonalister” (pen omskrivning for rasister) ved Vikingskipmuseet på Bygdøy. Her er slagvåpen m.m. oppdaget.

Blitz er mot ytringsfrihet for alle som ikke er enige med dem. Dette gjelder ikke bare rasister, men også partier og personer som er den del av det politiske establishment. Blitz bruker vold som politisk våpen. Det har de demonstrert gang på gang. Senest ved Vikingskipmuseet. Frie ytringer og dialog som ellers er anerkjent del av politisk debatt er bortkastet tid og energi for Blitz. Dessuten er Blitz feige. De står ikke frem i det offentlige rom med navn og ansikt, slik at man vet hvem man snakker med. Blitzere maskerer seg, skjuler seg bak det uforpliktende ”allmøtet” når de skal begrunne beslutninger og handlinger. Talspersoner står bare frem med fornavn. Det er den enkleste sak av verden å være anonym, maskert enkeltperson når man kan legge all skyld over på et ”organ” som ikke står til ansvar for noen.
Når blitzere deltar i demonstrasjoner der det brukes vold, skjuler de seg i mengden, bytter klær og annen maskering, slik gjør de jobben vanskelig for politiet som skal efterforske forbrytelser, som legemsbeskadigelser etc. Slik oppførsel handler ikke om deltagelse i politisk debatt – men om ren pøbelvirksomhet.

På toppen av det hele har disse elementene i årevis bedrevet husokkupasjon, og krever å bli anerkjent som aktivitetshus for ungdom. Når man ser på all den organiserte aktivitet som drives av ungdom over hele Oslo, er det merkelig at et falleferdig hus midt i Oslo skal være foretrukket til ungdommelige aktiviteter. Apropos ungdom, har noen sjekket alderen til sjefs-blitzer Stein Lillevolden?

Før nazistenes maktovertagelse i Tyskland i 1933 var gatene preget av kamper mellom nazister og kommunister, fordi disse gruppene foretrakk vold fremfor debatt og dialog som middel i den politiske kampen. Vi skal ikke gjøre en direkte sammenligning med Blitz og nasjonalistene i Norge, og det som foregikk i Tyskland, selv om det er fristende..

Vi håper Minnefondets tildeling til slike destruktive krefter som Blitz og Anti-fascistisk Aksjon er en engangsforeteelse.

14 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
kjell kefas
kjell kefas
17 years ago

Kanskje det er Pløjmen som er en slett rådgiver,alltid bare opptatt av sin egen fortreffelighet, mens Marit Hermansen vet så altfor godt hva hun snakker om: For tredje gang siden sønnen hennes ble drept, ble diplomer og vel 100.000 kroner fra Stiftelsen Benjamins Minnefond delt ut under en verdig seremoni i Antirasistisk Senter i Oslo torsdag. 10.000 kroner og den mest oppsiktsvekkende hyllesten ga Benjamins mor til Blitz og Antifascistisk Aksjon. – Jeg bifaller ikke alltid Blitz’ metoder. Men i mange år har Blitz vært uredde og tydelige og stått tett på nazistene. De har ikke vært preget av den… Read more »

Pleym Christensen
Pleym Christensen
17 years ago

Jeg har all sympati med moren til Benjamin Hermansen. Det er umulig for oss andre å sette oss inn i hvilket tap hun har lidd, og hvor traumatisk måten tapet av sønnen hennes må være. De av oss som har barn med flerkulturell bakgrunn kan drapet på Benjamin gi grunn til å være redde, og frykte fremtiden. Paradoksalt nok gir engasjementet som ble oppvist i den antirasistiske manifestasjonen rett efter drapet håp om at folk engasjerer seg i slike saker, og bidrar til at holdninger endres når det gjelder flerkulturelle landsmenn. Det foregår mye bra arbeid mot rasisme i Norge.… Read more »

Pleym Christiansen
Pleym Christiansen
17 years ago

Hvordan vet du navnet på Stein Lillevolden hvis de er så anonyme og maskerte? Billig unnskyldning for å slepe med seg gammel vanetenkning fra Fremskrittspartiet!

Pleym Christensen
Pleym Christensen
17 years ago

Det tåpeligste jeg vet er folk som stjeler andres navn fordi de skjemmes over eget, eller skammer seg slik over egne meninger at de ikke tør stå ved dem med eget navn. Stein Lillevolden har et kjent kontrafei. Han har som du sikkert vet vært en synlig (om enn motvillig) talsperson for Blitz-miljøet. Og forøvrig tiltalt for oppvigleri (en ufortjent ære han deler med bl.a Einar Gerhardsen). Jeg har i flere leserinnlegg for 10 – 12 år siden forsvart hans rett til å ytre seg fritt, og argumentert mot at politiet har arrestert ham før demonstrasjoner, nærmest efter «føre var»-prinsippet.… Read more »

anti-AFA
17 years ago

Blitzere..Hva skal en si. Hypokratiske feige freakere som trur de eier bakken vi går på. Hva får dem til å tro at dem er bedre en rasister/nazister? Kjemper for frihet gjør de visst.. Sier man imot dem blir man slått ned. Hvor er firheten i det? Pisspreik. Støtter heller rasister mot et flerkulturelt land som Norge har blitt, enn skitne patetiske blitzere som vakler i politikken. Hva rettferdiggjør det de gjør? Hvem får skylda i en slåsskamp mellom nynazister og blitzere? Selfølgelig førstnevnte. For ikke å nevne hvor feige blitzerne er, flyr på 20-30 stykker på 5 stk. Få lagt… Read more »

Gatas Parlament
17 years ago

link er til innlegg i nettavisen Gatas Parlament.

url: http://gatasparlament.tk/

Gatas Parlament
17 years ago

eeehh ehhemm … linken til artiklen kom visst ikke frem..

men her er den

url:http://194.29.201.137/~gatasparlament/iblog/B1156060396/C795718984/E1251393590/index.html

Gatas Parlament
17 years ago

link til artikkel i nttavisen gatas Parlament.

Brann i Åkebergveien

url:http://194.29.201.137/~gatasparlament/iblog/B1156060396/C795718984/E1203012031/index.html

Gatas Parlament
17 years ago

link til artikkel

Det norske språk – forvirring om ytringsfrihet – mer rasisme i gatene.

Artiklen inneholder innlegg gjort på anti rasistisk senters nettavis

url:http://194.29.201.137/~gatasparlament/iblog/B1156060396/C1091886542/E1478469244/index.html

Gatas Parlament
17 years ago

Link til atikkel

Gatas Parlament er bundet til å informere om Verdenserklæringen Om Menneskerettigheter.

url:http://194.29.201.137/~gatasparlament/iblog/B1156060396/C795718984/E1375634144/index.html

Gatas Parlament
17 years ago

link til Verdenserklæringen Om Menneskerettigheter

url:http://194.29.201.137/~gatasparlament/iblog/B1156060396/C774861042/index.html

Heimdal
17 years ago

Heil! Jeg er nasjonalsosialist, eller «nazist», om du vil. Grunnen til dette er at jeg mener den hvite menneskerasen er unik, og at den har en egenverdi. Konsekvensen av dette er at en innvandringspolitikk som vil gjøre hvite til en minoritet i vårt eget land i løpet av 50 år er et folkemord i mine øyne, derfor bekjemper jeg denne politikken ved bruk av debatt, aktivitet på nettet osv. Grunnen til at jeg skriver her er fordi jeg er motstander av vold, og tilhenger av ytringsfrihet. Jeg var selv til stede når Folk og Nation hadde møte på Hotell Terminus… Read more »

i kjærtegn
17 years ago

David Lane, ditt innlegg, saklig, men desverre så giftig.

Den som avler i vold, vold avler. Dem som i kjærlighet for fred sår fred forstår.

Må dine evner såogså forstå, for fred der i nærhet er hva evner har å nå.

Med Vennlig Hilsen

FN patriot

Liebhaver
Liebhaver
17 years ago

AKK, DU MIN KJÆRE AUGUSTINE.

Fra arkivet