Ukategorisert

Du kan ta opp saker

Du trenger ikke være lokalpolitiker eller medlem av et politisk parti for å ta opp en sak i kommunen du bor i. Stortinget har innført initiativrett for innbyggerne.

Det er på Modalen kommunes hjemmeside at rådmannen beskriver retten innbyggerne har til å fremme saker. Forklaringen til rådmannen er enkel og lett forståelig, og kan overføres til andre kommuner.

Initiativrett for innbyggerne kan være en fin måte å fremme saker på i det kommunale systemet. Også liberalister kan bruke ordningen for å sette spennende saker på kartet. Ta kontakt med din kommune hvis du trenger mer informasjon om ordningen.

Er det liberalister som benytter seg av retten til å fremme saker for politisk behandling, vil Liberaleren gjerne ha beskjed. Ta kontakt hvis du benytter deg av ordningen ”initiativrett for innbyggerne”.

0 0 vurdering
Vurdering
Tags:
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
J.K. Baltzersen
16 years ago

Forslag til saker:
1. redusere inntektsskatten til det lovlige minimum.
2. kommunen forhandler om lønn med de ansatte individuelt og kaster fagforeningene ut i kulden.