Ukategorisert

Fokus på nødhjelpsmillionæren

Det må være lov å inngå avtaler mellom en innsamler og en humanitær organisasjon selv om det betyr en betydelig provisjon av salget for innsamleren. Vi må ha avtalefrihet i Norge.

Selskapet Multi-Respons er en av Norges største humanitære innsamlere. Anslag NRKs FBI har gjort, viser at selskapet samlet inn over 100 millioner kroner i nødhjelp i 2003. Selskapet driver loddsalg og ber om pengegaver til gode formål over telefon.

I følge regnskapene til Multi-Respons har selskapet tjent gode penger på innsamlinger Liberaleren har ikke noe imot dette. Tvert imot forsvarer vi avtalefriheten for aktørene i markedet.

Det er mulig en del organisasjoner kunne ha organisert innsamlingen annerledes for å få mer igjen for pengene. Større nettoinntekter av salget. Det er likevel opp til hver enkelt organisasjon å bestemme dette. Organiseringen vil variere. Noen velger å samle inn penger i egen regi, mens andre setter ut dette arbeidet til andre. Organisasjonene må få friheten til å bestemme, selv om det medfører at det finnes selskaper som tjener penger på humanitære organisasjoner.

Hadde ikke Multi-Respons gjort jobber for Landsforbundet for stoffmisbruk og andre humanitære organisasjoner, kunne inntektene dette har gitt blitt helt borte. For organisasjoner som har desperat bruk for penger kan det være smart å sette innsamlingen ”ut på anbud”.

NRKs magasin FBI må gjerne sette fokus på innsamling av penger, men avtalefriheten bør ikke angripes. Det er en viktig frihet som får altfor lite spillerom i dag. Det må være tillatt å inngå frivillige avtaler mellom ulike parter, selv om avtalene kan gi resultater politikerne, media og allmennheten ikke er spesielt fornøyd med.

Programmet som setter fokus på dette ser du på NRK 1 onsdag 26. mai kl 19.30.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer