Ukategorisert

Pøbler har ikke vår sympati

Nå blir det bøter på 500 kr for å kaste store mengder søppel i Oslo. Godt forslag, men alt for snilt.

Det er i Aftenposten vi kan lese om de nye virkemidlene. Fortsatt skal det være fritt frem for papir og sneiper, det er de store synderne som skal tas.

Liberaleren er sterk tilhenger av å fjerne en rekke dumme lover og regler. Det betyr imidlertid ikke at alt skal være lov. Det er ingenting i veien for strenge reaksjoner på handlinger som ødelegger for andre mennesker, disse bør stort sett være sterkere.

Disse faller i to kategorier. Tyveri og hærverk. Når man stjeler noe, så beriker man seg selv på andre bekostning. Verdien overføres til andre mennesker. Søppel i Oslo havner i kategorien hærverk og det er den som er aktuell i dette tilfellet.

Det finnes mange typer hærverk. Tagging, ruteknusing og forsøpling er tre slike. Alle er unødvendige. Alle ødelegger verdier som andre mennesker har skapt. At en gate eller en park er offentlig, gjør det ikke mindre kriminelt å drive hærverk på disse.

Du ankommer et sted med noen bæreposer med mat, drikke og annet. Du forlater stedet og lar de tingene ligge igjen i stedet for å ta dem med deg. Liberaleren har ingen sympati med en slik handlemåte. Du kjøper en sjokolade, spiser den og kaster papiret på gaten. Liberaleren har ingen sympati med dette heller. La oss nyansere gjennom å understreke at vi her snakker om voksne mennesker, med barn så må man påregne litt toleranse.

Hvert menneskes ansvar for eget søppel, kan ikke lempes over på andre mennesker eller samfunnet uten at det får konsekvenser.

Hva er passende straff for slike kriminelle handlinger? Det naturlige straffenivå er slik at det betaler for arbeidet med å gjenopprette tingenes tilstand slik de var. I tillegg bør det komme et tillegg, ut fra den enkel logikk:

Jeg går inn i en butikk, tar med meg en tv og går ut uten å betale. Blir jeg tatt, så leverer jeg den tilbake og går videre. Blir jeg ikke tatt tjener jeg en tv. Det kan ikke være slik at man enten vinner eller så taper man ikke. Det må komme et tillegg knyttet til selve handlingen. At dette minst dekker alle kostnader knyttet til kontroll og problemer, kan være et greit utgangspunkt.

Liberaleren vil ikke foreslå noe konkret straffenivå i de enkelte saker, siden det ikke finnes noen enkel liberalistisk fasit på dette. Tankene ovenfor skulle imidlertid tilsi at 500 kr er for lite og at også papirkasting på gaten bør rammes.

De bør i hvert fall være så høye at folk flest slutter å legge igjen søppelet sitt i parker og kaste papir på gatene. Min personlige mening er at 10 000 kr i bot for å legge igjen et hav med søppel i parken på St. Hanshaugen rett ved der jeg bor absolutt er på sin plass. Jeg har ingen sympati med pøbler! Fiat Justitia Pereat Mundus.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer