Ukategorisert

Ja til sprøyterom

Et flertall på Stortinget sier ja til sprøyterom for heroinmisbrukere. Liberaleren gleder seg over innstillingen fra justiskomiteen.

Bare Kr.F. og Høyre sier tvert nei til en forsøksordning hvor det nå legges opp til at rusavhengige kan få konkret rådgivning av helsepersonell blant annet om hvor på kroppen det er best å sette sprøytene, skriver Aftenposten.

Vi er for sprøyterom fordi tiltaket vil sikre misbrukerne et rent og hygienisk sted å sette sprøyter under tilsyn av kvalifisert helsepersonell. Narkomane slipper å sette sine sprøyter i friluft; i portrom, bakgater, under broer eller innendørs på toaletter osv. Det blir mer hygiene, mer verdighet. Det er nesten utrolig at KrF og Høyre går imot tiltaket. Kun et økonomisk argument mot sprøyterom kunne ha vært spiselig, men KrF og Høyre har ikke brukt økonomi i sin argumentasjon. Liberaleren har ingen tro på at sprøyterom vil gi de narkomane et tilskudd for å fortsette rusmisbruket.

Vi sier hurra for innstillingen. Dette er et håndslag for mer verdighet i en allerede miserabel hverdag for mange.

Tags:

Mest lest

Arrangementer