Ukategorisert

Demp 1905 markeringen

Når Norge skal markere 100-års jubileet som selvstendig stat neste år bør den nasjonalistiske og egoistiske delen tones ned. Vi trenger ikke en ny orgie i sjølgodhet.

Hundreårsfestivaler, besøk av det svenske kongeparet og et nytt svensk-norsk historieverk er noe av det som skal markere at det har gått 100 år siden unionsoppløsningen med Sverige neste år. I dag, på 99 årsdagen for unionsoppløsningen, la selskapet Hundreårsmarkeringen Norge 2005 AS og regjeringen fram sitt foreløpige program for neste år, skrives det i en pressemelding fra statsminister, Kjell Magne Bondevik.

Selvsagt kan en slik markering foregå uten at vi bygger opp om nasjonalistiske strømninger. Feiringen kan foregå uten at Norge dyrkes som guds gave til menneskeheten, noe vi absolutt ikke er.

”Det er typisk norsk å være god” var det mange som sa under og etter OL på Lillehammer. Disse lekene var en nasjonalistisk og egoistisk orgie. Neste års 100-års markeringen bør komme i et helt annet spor. Vi trenger ikke en ny dyrkelse av oss selv. Det er vanskelig å vite om dagens presentasjon av planene innbyr til en ny nasjonalistisk fest på lik linje med idrettsfesten i 1994.

Selvsagt skal jubileet markeres gjennom bruk av offentlige penger. Det gjør skribenten svært skeptisk til hele jubileet. Det er vanskelig utfra liberalistisk ideologi å forsvare bruk av skattepenger for å finansiere markeringene. Ingen tall kom frem på dagens pressekonferanse, men kjenner vi statsministeren rett blir det ingen billig markering. En prislapp som i stor grad belastes skattebetalerne.

Skribenten er ikke motstander av en markering, men den bør i størst mulig grad organiseres og finansieres i privat regi. Statlige fester blir svært problematisk å forsvare for en liberalist!

Mest lest

Arrangementer