Ukategorisert

Skryter av resultatet…..

For skatteetaten er resultatet positivt. For liberalister er tallene tragiske. Skatteetaten tok inn 572,8 milliarder kroner i skatter og avgifter i 2003. Til tross for at politikerne skryter av skattelettelser, er dette en økning i forhold til 2002 tallene.

Petroleumsskatten fra Nordsjøen sto for over 90 milliarder kroner. Men de største bidragsyterne var likevel vanlige lønnsmottakere og pensjonister, viser Skatteetatens årsrapport for i fjor.

Skatt på inntekt og formue ga 211 milliarder kroner, og dette er skatter mange liberalister vil fjerne slik at hver enkelt av oss får beholde egne inntekter. Høyre, KrF og Venstre skryter av skattelettelser, mens Arbeiderpartiet og SV klager over for mye lettelser de siste årene. Likevel fikk staten inn noen milliarder mer på inntekt og formue i 2003 i forhold til 2002, skriver Aftenposten.

Skatteetatens årsrapport for 2003 er en fin beskrivelse på hvorfor det er viktig å kjempe for et systemskifte. Tallenes tale er klar. Staten tar mer av pengene fra oss i form av skatter og avgifter. På den måten reduseres vår frihet til å bruke egne penger slik vi vil. Vi mister dermed også masse ansvar for egen livssituasjon.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer