Ukategorisert

Ikke flertall for republikk

Sosialistisk Venstrepartis 23 representanter pluss Olav Akselsen, Gunn Karin Gjul og Britt Hildeng fra Arbeiderpartiet stemte for å endre Grunnloven med sikte på å innføre republikk. Dermed er det kun et lite mindretall som er enig med Liberaleren om å avvikle monarkiet.

Saken ble behandlet i Stortinget på mandag, skriver Aftenposten.

Selv om vi har en over tusenårig tradisjon for konger i Norge, bør det likevel være grunn til å diskutere om monarkiet er en statsskikk for sin tid, sa SVs Øystein Djupedal under debatten.

Liberaleren er enig i Djupedal sin konklusjon, men vi har tidligere brukt en prinsipiell argumentasjon for vårt standpunkt. Artikkelen ”Fjellstøtt for republikk” anbefales.

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet mente i debatten at folket gjennom folkeavstemning må gi sin anbefaling om statsform dersom det blir et tilstrekkelig flertall på Stortinget for en endring av styreformen. Republikktilhengerne i SV sluttet seg til denne konklusjonen. Dermed åpner politikerne for en folkeavstemning om styreformen. Dessverre må flertallet endre holdning før vi kan ønske en folkeavstemning velkommen. Det kan ta sin tid før det skjer.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Pleym
Pleym
17 years ago

Selv om stemmetallet var lite (høyere enn tidl. år?), så viser div. forespørsler i media hver gang kongehuset er «i storm» at antallet republikanere på Tinget er langt høyere.

Men politikerne er feige i denne saken som i andre saker.

Dette anskueliggjøres best av Aps representant fra et av Agder-fylkene, Freddy de Ruyter som uttalte for noen år siden at han var republikaner og ville stemme for et slikt forslag i Stortinget – «.. men ikke hvis det fikk flertall».!

I rest my case!

Fra arkivet

 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
  Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Gi en liten gave til LiberalerenGi en liten gave til Liberaleren
  Vi trenger Liberaleren som et sterkt talerør for den liberale høyresiden. Her er en mulighet til å hjelpe oss.
 • Ja til bompengerJa til bompenger
  Bompenger er en rettferdig måte å finansiere veier på.
 • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
  Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.
 • Mangfold versus enfoldMangfold versus enfold
  Markedet skaper mangfold og politikk skaper enfold. Hva vil du velge?