Diverse, Magasin

Politisk dobbeltmoral

Bergensordfører Herman Friele er i storm pga at hans eget firma betaler en sekretær for ham.

Avisene forteller denne historien i dag, naturligvis med en utkommandert Ap-politiker som moralsk forarget. Friele kritiseres for å blande offentlig og privat kasse, og det spekuleres i hvor rådgiverens lojalitet ligger. At det kan ligge an til dobbeltroller når en fra et firma som har bl.a eiendomsinteresser i kommunen skal være sekretær for ordføreren, synes opplagt – for kritikerne.

Her blir det vel mye dobbeltmoral. Først refses Høyre (spesielt i Oslo) for å ha anonyme økonomiske bidragsytere. Så presses partiet til å offentliggjøre regnskaper og listen over bidragsytere – og da trekker giverne seg! Snakk om feiginger. Det får meg til å lure på om giverne synes det er politisk belastende å støtte Høyre, eller om deres bidrag ikke er gitt av omsorg for Høyre men av hensyn til egne næringsinteresser.

Et annet aspekt ved bidrag fra firmaer og enkeltpersoner til partier, er om det fra sosialistene er meningen å gjøre det så tvilsomt og mistenkelig å bidra av egen lomme, at hele systemet med frivillige bidrag til partiene klapper sammen. Det er i sosialistenes egeninteresse, som først og fremst får bidrag fra fagforeninger. AP og SV taper ikke støtte på at regnskapene offentliggjøres. LO har valgt å opprettholde sin støtte, til tross for at NHO valgte å kutte ut sine bidrag til partiene. Det synes dessuten å være større aksept for fagbevegelsens bidrag, siden den og sosialistpartiene oppfattes å ha felles interesser, mål og virkemidler.

At f.eks enkeltpersoner velger å støtte partier de deler interesser, mål og virkemidler med, blir derimot fremstilt som suspekt. Ennå verre er det hvis bedrifter gjør det. Da er det opplagt at det er egeninteresse inne i bildet. Slik høres det i hvert fall ut når sosialistene snakker.

For en liberalist er det opplagt at den enkelte skal ha råderett over egne midler, og bl.a kunnne bruke dem til det hun finner for godt. For eksempel støtte partiet som ligger hjertet nærmest. Ingen andre har noe med hva hun bruker pengene til, men gir hun til et parti skal regnskapene offentliggjøres i henhold til loven. Da får alle vite hvordan hun bruker pengene sine. Så mye for personvernet. På den annen side bør man tåle offentlighet om det, hvis man velger å støtte f.eks et parti. Det er jo ingenting å skamme seg over. Det er bare fagforeningsmedlemmer som vil at andre skal finansiere deres medlemskaper..

Tilbake til ordfører Friele og kaffebaron Friele. Denne sekretæren er slik jeg forstår det et økonomisk bidrag til Høyre. Ikke til ordføreren/kommunen. Da er det egentlig helt greit, så lenge sekretæren gjør arbeide for partiet, ikke for den folkevalgte/kommunen. Mulig har selve støtten og ordningen rundt fått en klønete form, men det skal lite til for å gjøre det (efter min mening) uangripelig.

Med utgangspunkt i denne saken bør sosialistene møtes høyt på banen for deres forsøk på å diskreditere og mistenkeliggjøre privatpersoner og bedrifter som støtter partier man har sympati for og deler mål og virkemidler med.

I denne sammenheng kan vi jo avslutningsvis minne om at Ap er blitt kritisert for å ha brukt departementene (!) i argumentgraving foran en valgkamp da Gro (eller Jagland) satt ved makten. Hva er mest graverende, egentlig?

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer