Ukategorisert

Vil øke NRK-lisensen

En av de skattene redaksjonen i Liberaleren får mest henvendelser på er NRK-lisensen. I lag med skribentene mener et stort flertall av våre lesere at NRK-lisensen bør fjernes.

Lisensen er en skatt på lik linje med andre skatter og avgifter som politikerne fastsetter. I lisensforslaget som NRK har sendt til kulturdepartementet ber kringkastingssjef John G. Bernander om en økning på 95 kroner i 2005. Det betyr 2005 kroner i avgift til NRK hvis Bernander og hans stab for det som de vil.

NRK bruker tre sentrale momenter for å øke denne avgiften. NRK vil styrke tilbudet for barn, overgangen til digitalisert TV-tilbud koster og digitalisering av fjernsynsarkivet medfører også økte utgifter for statskanalen. Sannsynligvis er dette argumenter som de fleste politikerne vil sluke rått, og dermed blir avgiftsøkningen en realitet i 2005.

–I realiteten har våre lisensinntekter stått stille i mange år. Alle de landene vi sammenligner oss med, har fått et påslag utover inflasjonen for å klare overgangen til en digital TV-hverdag, sier kringkastingssjef John G. Bernander til VG.

Kringkastingssjefen sin uttalelse faller på sin egen urimelighet. Lisensen har i realiteten ikke stått stille slik det påstås. I 2002 var avgiften 1750 kroner. Hvis forslaget går igjennom for 2005, vil lisensen overstige 2000 kroner. Det blir en bra prosentmessig økning, selv om det kanskje ikke betyr så masse for pengeboka for hver enkelt av oss.

Som liberalist kan vi ikke se NRK-lisensen for seg selv. Den må settes i sammenheng med alle andre skatter og avgifter vi betaler. Med en slik bakgrunn blir økningen uakseptabel.

NRK-lisensen bør avvikles. NRK har utspilt sin rolle, eller sagt på en annen måte. Andre har overtatt det NRK var tidligere. Det som er igjen av nødvendigheter i NRK, kan også overtas av andre. Dermed er grunnlaget borte for NRK-lisensen, og den kan avvikles.

Dessverre er det ikke politisk flertall for å avvikle lisensen. Det betyr at skribenten ønsker å se mer av politikeren John G. Bernander når han jobber med økonomiske spørsmål i NRK. Han bør ta mottoet hans parti markedsfører på alvor. ”Mer igjen for pengene”. Istedenfor å foreslå en avgiftsøkning bør han se på hva som kan gjøres i egen organisasjon for å effektivisere driften. I NRK må det være mye å gå på, masse kan gjøres for å få en mer effektiv drift. Et slikt initiativ ville ha vært prisverdig, og en mye bedre løsning enn å sende regningen til folket i form av skatteøkninger.

Mest lest

Arrangementer