Ukategorisert

En fremtidig kamp for områder

Denne artikkelen skal handle om slaget om Østre Bolærne. Dette er en kamp om hvordan områder skal brukes i fremtiden, og hvem som skal ha eiendomsretten til områdene.

Skal fellesskapet eie og forvalte øya fullt og helt, eller skal private kunne kjøpe øya?

Situasjonen er nå slik: Stiftelsen Brunstad Conferense Center, eid av Smiths Venner, skal kjøpe øya for 26,5 millioner kroner. Det er to og en halv millioner kroner mer enn Vestfold fylkeskommune klarte å legge på bordet i budrunden. Direktoratet for Naturforvaltning fikk tilbud om å overta eiendommen til friluftsformål for 14 millioner kroner, men dette ble avslått.

Det er Smiths venner som har gitt det høyeste budet. Det har vært en anbudsrunde, som en skulle tro er rettslig bindende. Dermed blir omkampen som først og fremst Arbeiderpartiet prøver å få til problematisk.

Alle partier på Stortinget har gått inn for at Forsvaret skal selge eiendom. Men det blir vanskelig å gjøre dette på en god og riktig måte hvis det skal tas masse samfunnsmessige hensyn ved salg, slik Arbeiderpartiet har krevd og krever. Partiet til Jens Stoltenberg har blant annet gått inn for å opprette et fond for bevaring av festninger og andre militærhistoriske bygninger Målet har vært å ta vare på de kulturhistoriske verdiene til glede og nytte for allmennheten. Forsvaret og miljøvernmyndighetene har dessuten blitt bedt om å kartlegge og vurdere de eiendommene med stor kulturhistorisk, friluftsmessig- eller miljømessig betydning. Med slike hensyn må sakene avgjøres av politisk skjønn, og da bruker det som regel å gå galt, noe reaksjonene av salget av Østre Bolærne er et godt bevis på.

Det beste hadde vært om politikerne var prinsipielt for at Forsvarets overflødige eiendommer skal selges til høystbydende. Da vil markedet råde. Alternativet er å være motstander av salg. Da slipper et skjønnsmessig syn å være avgjørende. Slaget om Østre Bolærne er og vil være en prøveklut på hvordan staten skal opptre i lignende saker de neste årene. Liberaleren håper på like konkurransevilkår, og at markedet råder.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • Liberalister bør være globalisterLiberalister bør være globalister
  Nasjonalisme er en form for kollektivisme. Derfor bør liberalister være globalister.
 • Innvandring og SvalbardInnvandring og Svalbard
  Svalbard er et godt eksempel på hva som menes med fri innvandring. Egenfinansiert innvandring for fredelige mennesker.
 • CO2-skatt: en nødvendig inngripen?CO2-skatt: en nødvendig inngripen?
  Temperaturen stiger, og CO2-utslipp bidrar til utviklingen. Er CO2-skatt en nødvendighet for raskere overgang til fornybar energi?
 • 30 år siden Berlinmuren falt30 år siden Berlinmuren falt
  Da jeg var ung, forstod jeg ikke de eldres følelser for 8. mai 1945. Det endret seg 9. november 1989. Berlinmuren hadde falt.
 • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
  Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.