Ukategorisert

En fremtidig kamp for områder

Denne artikkelen skal handle om slaget om Østre Bolærne. Dette er en kamp om hvordan områder skal brukes i fremtiden, og hvem som skal ha eiendomsretten til områdene.

Skal fellesskapet eie og forvalte øya fullt og helt, eller skal private kunne kjøpe øya?

Situasjonen er nå slik: Stiftelsen Brunstad Conferense Center, eid av Smiths Venner, skal kjøpe øya for 26,5 millioner kroner. Det er to og en halv millioner kroner mer enn Vestfold fylkeskommune klarte å legge på bordet i budrunden. Direktoratet for Naturforvaltning fikk tilbud om å overta eiendommen til friluftsformål for 14 millioner kroner, men dette ble avslått.

Det er Smiths venner som har gitt det høyeste budet. Det har vært en anbudsrunde, som en skulle tro er rettslig bindende. Dermed blir omkampen som først og fremst Arbeiderpartiet prøver å få til problematisk.

Alle partier på Stortinget har gått inn for at Forsvaret skal selge eiendom. Men det blir vanskelig å gjøre dette på en god og riktig måte hvis det skal tas masse samfunnsmessige hensyn ved salg, slik Arbeiderpartiet har krevd og krever. Partiet til Jens Stoltenberg har blant annet gått inn for å opprette et fond for bevaring av festninger og andre militærhistoriske bygninger Målet har vært å ta vare på de kulturhistoriske verdiene til glede og nytte for allmennheten. Forsvaret og miljøvernmyndighetene har dessuten blitt bedt om å kartlegge og vurdere de eiendommene med stor kulturhistorisk, friluftsmessig- eller miljømessig betydning. Med slike hensyn må sakene avgjøres av politisk skjønn, og da bruker det som regel å gå galt, noe reaksjonene av salget av Østre Bolærne er et godt bevis på.

Det beste hadde vært om politikerne var prinsipielt for at Forsvarets overflødige eiendommer skal selges til høystbydende. Da vil markedet råde. Alternativet er å være motstander av salg. Da slipper et skjønnsmessig syn å være avgjørende. Slaget om Østre Bolærne er og vil være en prøveklut på hvordan staten skal opptre i lignende saker de neste årene. Liberaleren håper på like konkurransevilkår, og at markedet råder.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer