Ukategorisert

Utdeling av heroin som behandlingstilbud

Plata er i dag Norges største markedsplass for kjøp og salg av narkotika. Det er et åpent og tilgjengelig sted for unge mennesker som er nysgjerrige på miljøet eller i startgropa for et liv som tung misbruker. Derfor er det logisk at politiet forsøker å forhindre dette ved å slå ned på åpenlys omsetning og bruk av narkotika. Å flytte miljøet representerer imidlertid ikke noen løsning på problemet. Derfor har Unge Høyres Storbynettverk foreslått overfor Unge Høyres Landsmøte at man bør innføre et prøveprosjekt der utdeling av heroin er en del av behandlingstilbudet for tunge rusmisbrukere. Unge Høyres Landsmøte skal ta stilling til forslaget neste helg.

Av: Nikolai Astrup, Leder i Oslo Unge Høyre

Staten og kommunen har de siste 30 årene hatt det samme tverrpolitiske utgangspunktet for sin narkotikapolitikk. Filosofien om å forsøke å stoppe innførsel av narkotika til landet, samtidig som man har utviklet bo-, aktivitets- og behandlingstilbud for narkomane, har ligget til grunn. Denne filosofien har ikke hindret en økning i narkotikamisbruk og overdosedødsfall (riktignok er overdosetallene noe ned de siste to-tre årene). Oslo har tidligere blitt omtalt som Europas narkohovedstad. Innførselen av narkotika har ikke blitt mindre med årene, til tross for betydelige bestrebelser fra myndighetenes side. Det er i dag ca. 6000 sprøytenarkomane i Oslo, og tallet stiger hver dag.

Myndighetene i Oslo har jobbet målrettet for å gi de narkomane et mer verdig liv. Bo-tilbudet for de narkomane er blitt vesentlig bedre de siste årene, og helsestasjoner og matstasjoner er blitt styrket. Behandlingstilbudene er også blitt flere og bedre, med blant annet 200 nye metadonbehandlingsplasser. Det er blant annet opprettet flere oppholdssteder med utvidet åpningstid, en egen rustelefon med informasjon om tilbud, nye feltpleiestasjoner med muligheter til personlig stell, og de narkomane får tettere medisinsk oppfølging. Det er ingen tvil om at dette er positive tiltak som vil bidra til å hjelpe de narkomane inn i en situasjon der de er mer mottakelige for rehabilitering og inntreden i samfunnet igjen. Narkomani er en sykdom, og de som er rammet av den skal ikke bare hjelpes ut av den sykdommen, men de skal også leve et mest mulig verdig liv i sin situasjon.

Men disse tiltakene vil neppe bidra til å redusere overdosedødsfallene i storbyene. De vil heller ikke fjerne behovet for å stjele for flere tusen kroner hver dag eller prostituere seg, for å finansiere lasten. Tiltakene vil heller ikke ha noen innvirkning på kvaliteten på stoffet som sprøytenarkomane injiserer i kroppen. Det er på tide å tenke nytt for å komme disse problemene til livs, og faktisk gjennomføre tiltak som vil bedre sprøytenarkomanes livskvalitet radikalt.

Sveits og Nederland er eksempler på land der man har innført prosjekter der Staten deler ut små doser med gratis heroin til tunge heroinmisbrukere. Forsøkene har så langt vist seg å være vellykkede, både for heroinmisbrukerne selv, og for samfunnet forøvrig. Tilgangen på rent stoff i små doser som settes regelmessig av kvalifisert helsepersonell, har gjort at misbrukerne slipper å gjennomgå den ytterligere nedverdigelsen det er å rane folk på gaten, prostituere seg, begå innbrudd eller lignende, og overdosene er så godt som fraværende. Oppfølgingen av de narkomane blir naturligvis bedre, og evalueringsrapportene fremholder at sjansen for at de narkomane skal kunne komme tilbake til samfunnet gjennom rehabilitering og gjenopprettelse av sosiale nettverk er betydelig større med dette prosjektet. Enkelte er i full jobb somen følge av dette prosjektet. Nettverkene som står bak salget av heroin i dag, vil naturligvis bli svært svekket av en slik ordning, noe som samfunnsmessig er et ubetinget gode.

Prinsipielt/ etisk er det liten eller ingen forskjell på å dele ut heroin og metadon. Sistenevnte er et kjemisk fremstilt opiat som bidrar til å kastrere følelseslivet. Enkelte forskere fremholder at levealderen til en metadonbruker reduseres med inntil 20 år. Heroin er et renere stoff som det faktisk er lettere å oppnå en fullstendig rehabilitering med, enn metadon som brukerne gjerne går på livet ut. Derfor bør LAR (legemiddelassistert rehabilitering) praktiseres med omhu. Metadon er ingen spesielt god løsning i rehabiliteringen av rusmisbrukere, men et nødvendig onde.

Det er viktig å presisere at verken LAR eller heroinutdeling funker uten et skikkelig ettervern, der full sosial rehabilitering er fokus. Der er vi for dårlige i dag. Misbrukerne må få oppfølging i lang tid. LAR er å kaste ressurser ut av vinduet hvis ikke det følges opp av tilstrekkelig ettervern. For de som klarer å bli rusfrie er det ekstremt viktig med oppfølging som sikrer dem kunnskap om både de psykologiske aspektene og de fysiologiske aspektene ved sin situasjon. Det er fantastisk å møte de som har kommet seg over kneika. Det må representere normen, og ikke unntakene.

12 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Orgazmus
17 years ago

La de narkomane slippe å slite for både heroinen og et verdig liv. Det siste er vanskelig nok fra før.
Litt positivt overrasket over Unge Høyre her. Og de har så altfor rett, så altfor sent.

Magnus
Magnus
17 years ago

Bare et spørsmål: Hvem skal betale for dette????

Pleym Christensen
Pleym Christensen
17 years ago

Hva med å bruke alle pengene man sparer på politi og fengselsvesen som følge av mindre kriminalitet – pga avkriminalisering av narkobruk?

Orgazmus
17 years ago

Pleym kom før meg der.
Vil bare understreke hvor rett han har.
Hvor mye koster det ikke å jage/fengsle «narkomane» ?
Iallefall nok til å tilby dem et verdig liv.

Magnus
Magnus
17 years ago

Å legalisere narkotika er en ting, men at det offentlige skal betale for det er noe helt annet….

Bib
Bib
17 years ago

hva er vitsen med å begynne med rusmidler egentlig?

kine
kine
17 years ago

Fatter ikke hvorfor jeg kan få metadon som har masse bivirkninger men ikke heroin som har 1 bivirking; forstoppelse. hasj er verre enn heroin. Heroin er noe av det «sunneste» du kan dytte i deg hvis du først skal dytte i deg noe. Hvis heroin er det som gjør at jeg har det bedre så bør jeg få heroin når andre jævla husmødre sitter å knasker benzo (som er mye verre) og ingen legger seg oppi det. At heroin er ulovlig er det eneste problemet med å bruke det; det illegale markedet har høye priser, urent stoff, folk blir slitne… Read more »

Sole
Sole
11 years ago

Her er det mye mangel på kunnskap om opioider og narkotiske midler generellt. For det første. Vi har startet et behandlingstilbud som allerede er underprioritert politisk i form av buprenorfin og buprenorfin/nalokson behandling også kalt LAR der metadon også er en av medikamentene. Metadon blir i mindre grad brukt enn tidligere og vil forhåpentligvis nesten forsvinne, men har positiv effekt over buprenorfin i tilfeller der en mer beroligende effekt er ønskelig hos pasienten. Buprenorfin har en like rask opptagelse i blodbane til hjerne som heroin, men har en halveringstid som er langt gunstigere for en opiatavhengig. Det samme gjelder metadon.… Read more »

Anonym
Anonym
11 years ago

Frankrike har nesten ikke overdoser fordi leger fritt kan skrive ut Subutex til heroinavhengige. Legg ned hele LAR, byråkratisk, unødvendig, skadelig – DØDELIG.

Sole
Sole
11 years ago

Legg ned hele LAR? nei. Hva vet du om LAR egentlig? Hvorfor er det som du hevder? Jeg vil gå med på at LAR er litt byråkratisk, men å gi fastlegen foreskrivningsrett vil ikke gjøre LAR unødvendig. LAR har poliklinikker med psykologer, leger og konsulenter, hvordan er dette unødvendig? Det kan faktisk være hele forskjellen mellom et jævlig liv og et normalisert liv. LAR gir en form for behandling til pasienter som de ikke får noe annet sted, og undersøkelser viser at flertallet av pasientene er fornøyde med behandlingen og med å endelig få behandling. Det eneste riktige er å… Read more »

Sole
Sole
11 years ago

Også lurer jeg på hvordan dere liberalister har tenkt å finansiere heroin til folket, når dere tror skatt er et skjellsord? Heroin ville vært mye dyrere å dele ut enn buprenorfin da du trenger rundt 200 ganger så store doser heroin i døgnet for å ikke være abstinent.

Anonym
Anonym
11 years ago

Nei, legg ned LAR, legg ned barnevernet og all mulig annen formyndersk faenskap i Norge. Og legaliser all narkotika: full legalisering.

Fra arkivet