Ukategorisert

Alkoholloven skal forenkles

Kommunene får større frihet til å utforme og gjennomføre en alkoholpolitikk tilpasset lokale forhold, men endringene i alkoholloven er fortsatt langt fra bra nok for en liberalist.

Forslag til endringer i alkoholloven skal gjøre det enklere for kommunene å avdekke og slå ned på ulovlig salg og skjenking av alkohol. Blant annet gis kommunene utvidet adgang til å kontrollere lokaler. Regjeringen foreslår også at flere enn kun bevillingshaver må ha uklanderlig vandel for å få tillatelse til å selge alkohol, skriver sosialminister Ingjerd Schou i en pressemelding.

Forslagene innebærer en betydelig forenkling ved at det åpnes for delegering av vedtak om tildelinger av bevillinger. Kommunene får selv avgjøre hvordan kontrollen med salgs- og skjenkestedene skal organiseres. Det er i forhold til dagens praksis svært hyggelig.

Det hadde vært bra om alkoholven ble liberalisert ytterligere, gjerne med fjerning av bevillingene slik at de som ville selge alkohol fikk lov til dette. I en regjering der KrF har statsministeren er dette dessverre fullstendig utelukket, uten at skribenten vil skryte uhemmet av alkoholpolitikken til verken Høyre eller Venstre. Med noen få unntak forsvarer også disse to partiene helheten i dagens alkohollov.

Endringene fra sosialminister Ingjerd Schou er hyggelige, men langt fra gode nok til at samarbeidsregjeringen får stå karakter hos liberalister for sin alkoholpolitikk. Lovverket forenkles, men mye av dagens praksis blir gjeldende også i fremtiden.

Tags:

Mest lest

Arrangementer