Ukategorisert

Bondevik, hvor blir det av pengene?

Statsminister Kjell Magne Bondevik har startet valgkampen. I et innlegg med tittelen ”Hva jeg vil for Norge” gjør vår statsministeren rede for sitt politiske syn på en rekke saker og problemstillinger.

Som mange andre innlegg fra politikerne er også statsministeren sitt innlegg fylt med tåkeprat. Innlegget kan leses hos Aftenposten.

Bondevik skriver blant annet at staten bruker over 300 milliarder kroner på velferdsordninger hvert eneste år. Dette regnestykket ser skribenten gjerne at statsministeren utdyper ytterligere. 300 milliarder kroner er skrekkelig mye penger, men det er lite i forhold til hva som kom inn i skatter og avgifter i fjor. I Skatteetatens årsrapport for 2003 skrytes det av at staten tok inn 572,8 milliarder kroner i skatter og avgifter. Hvis Bondevik har rett i at staten bruker 300 milliarder kroner på velferdsordninger hvert år er det noe som ikke stemmer i regnestykket. Det må nemlig forsvinne et par hundre milliarder kroner på veien. Hvorfor er spriket mellom hva som brukes og hva som betales inn så stort herr statsminister?

Det kan være at svaret på mankoen er logisk. Bondevik bruker nemlig betegnelsen staten, men vi har flere aktører i offentlig forvaltning, nemlig kommunene og fylkeskommunene. Definisjonen på velferdsordninger kan også være ulik. Det koster i underkant av 4 milliarder kroner å drive Skattedirektoratet, på sentralskattekontorene, fylkesskattekontorene, skattefogdkontorene og ligningskontorene. Det kan være at statsministeren ikke regner slikt byråkrati inn i velferdsordningene. Dermed blir mankoen mellom innbetalinger og statens utgifter forståelig.

Det hadde vært morsomt å vite hva statsministeren legger i begrepet velferdsordninger. Hva definerer han som ordninger staten må ordne for oss, og hva kan vi ordne selv uten offentlig innblanding?

Kjell Magne Bondevik, tør du svare på vår utfordring?

For Liberaleren er det viktig å redusere antall statlige oppgaver. Vi ønsker en sterk reduksjon av offentlig sektor for å redusere offentlige utgifter. Kun på den måten kan skatter og avgifter reduseres.
Dessuten er det vår moralske overbevisning at folk har all rett til å beholde det de tjener, og bruke dem slik de selv finner det for godt. Derfor har Liberaleren mottoet ”Skatt er tyveri”.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer