Ukategorisert

Ytringsfriheten strammes inn

Hvis stortingsflertallet gjør alvor av lovendringer for å gjøre det enklere å straffe rasistiske uttalelser, vil dette være nye innstramninger i ytringsfriheten, den friheten som betyr svært mye for alle liberalister.

For en liberalist er ytringsfriheten den kanskje mest fundamentale av de menneskelige rettigheter. Den er prinsipielt ukrenkelig, selv om eiendomsretten bør sette visse begrensninger for hvor ytringen kan finne sted. Ytringsfriheten må også gjelde for de som kommer med ytringer de fleste av oss tar avstand fra. Rasismen kan ikke bekjempes med begrensninger i lovverket, slik som stortingsflertallet tydeligvis legger opp til. Rasisme må bekjempes gjennom holdninger og argumentasjon.

Om rasismen sprer seg med innstramninger, slik professor Francis Sejersted frykter, i følge NRK, er vanskelig å si. Det Sejersted har rett i er at miljøene vil gjøre seg mindre synlig, gå ”under jorden”, og dermed blir en åpen debatt helt umulig. For oss som tror på argumentasjon som det beste våpenet mot rasisme er innstramningene som blant annet Kristelig Folkeparti forsvarer så sterkt alt annet enn gledelig. Det vil uten tvil føre til mer lukkede miljøer, og mindre åpenhet kan ikke være noen fordel.

Parlamentarisk leder i KrF, Jon Lilletun, skyter et bomskudd hvis han tror innstramninger i ytringsfriheten vil begrense rasismen. Rastiske grupperinger som demonstrerer med voldelige eller ødeleggende aksjoner vil bli fanget opp av allerede gjeldende rett i norsk lovgivning. Så Liberalerens budskap må bli at ytringsfriheten bør gå foran alle de ulike politiske meninger som florerer i dagens samfunn. Det er synd at Lilletun dessverre ikke deler vårt syn om at ytringsfriheten bør være prinsipielt ukrenkelig.

Tags:

Mest lest

Arrangementer