Ukategorisert

Unge Høyres leder inspirert av liberalismen

I helgen ble Torbjørn Røe Isaksen valgt til leder i Unge Høyre. Liberaleren inviterte den ferske lederen til intervju, og i god liberal ånd svarte han mer enn villig på våre spørsmål.

Ung, men ikke uerfaren
I Unge Høyres kretser regnes ikke Røe Isaksen som fersk. Han er riktig nok nyvalgt leder, men har vært en del av den politiske debatten i flere år til tross for sin unge alder. Han er en av de unge og ivrige som Ine Marie Eriksen har hatt under sine vinger i Unge Høyres sentralstyre. Røe Isaksen har bare gode ting å si om sin tidligere leder, som han nå skal erstatte både organisatorisk og politisk i ungdomsorganisasjonen.

Unge Høyres nye leder er 25 år. Han kommer fra Porsgrunn i Telemark. Han har studert på Blindern. Han regnes som et stort politisk talent av de i Høyre som skribenten har snakket med tidligere i dag.

Liberalismen er mektig
Liberaleren er kjent med at Torbjørn Røe Isaksen har vært en av brukerne av dette nettstedet. Derfor var vi nysgjerrig på om han kunne forklare oss sitt forhold til liberalismen?
–Liberalismen er en av de mektigste frigjøringsideologiene gjennom hele verdens historie, og jeg er sterkt inspirert av liberalistiske tenkere som Nozick, og liberalkonservative tenkere som Hayek. Allikevel kaller jeg meg konservativ fordi jeg synes den konservative samfunnsanalysen er mer treffende enn de ofte abstrakte resonnementene i liberalistisk litteratur. Men selvfølgelig: KAPITALIST? JAVISST!

Heroin, nei takk
En av sakene som ble behandlet på helgens landsmøte var å bruke heroin i behandlingen mot narkotikamisbruket. Liberaleren markerte saken med et innlegg av Oslo Unge Høyres leder, Nikolai Astrup.

Det ble naturlig for Liberaleren å spørre Røe Isaksen hva han syns om forslaget, selv om det er allmennkjent at han stemte imot initiativet?
–Jeg stemte mot forslaget, og en av de viktigste grunnene er at selv om norsk narkotikapolitikk ikke er vellykket i dag så krever et så radikalt forslag en grundig debatt på forhånd. Narkotikapolitikken må endres gradvis.

Liberalerens skribent aner motstand mot å bruke heroin som et behandlingstilbud hos den nye lederen, men motstanden er ikke så voldsom som i deler av moderpartiet. Kanskje kan Nikolai Astrup få støtte når forslaget fremmes på nytt om noen år?
Spørsmålet lar vi henge i luften som en tankevekker til alle i Unge Høyre, liberalister og andre som ønsker en ny og vid narkotikapolitikk.

Homofile er som alle andre
Etter landsmøtet har Unge Høyre frontet saker som homofile og lesbiske kjemper for. Røe Isaksen har stilt opp på det ene intervjuet etter det andre der han proklamerer mer likebehandling uansett seksuell legning. For oss i Liberaleren er dette gledelig, og vi ba ungdomspolitikeren svare på våre to stikkord, nemlig homofile og lesbiske.
–Mennesker med like rettigheter og plikter som alle oss andre. Verken mer eller mindre, i følge Røe Isaksen.

Angriper velferdsstaten
Torbjørn Røe Isaksen har i flere år kommet med kraftige angrep på velferdsstaten, angrep mange liberalister er svært enige i. Vi spør om konkrete ting han vil gjøre med den såkalte velferdsstaten?
–Staten må bli mindre. For å parafrasere Reagan: Politikken er ikke løsningen på våre problemer, politikken er selve problemet. Den sosialdemokratiske velferdsstaten må erstattes av et velferdssamfunn med statlig ansvar for et grunnleggende offentlig sikkerhetsnett. Det må skje gjennom en kombinasjon av skattelettelser og kutt og behovsprøving av offentlige ordninger. Samtidig må også en slik nedskjæring gå gradvis. Vi kan ikke automatisk regne med at markedet og det sivile samfunn står klare til å overta oppgaver de har blitt fratatt.

Nesten 100 milliarder i skattelettelser
Liberaleren har gjennom flere år brukt mottoet ”Skatt er tyveri”. Vi ønsker å senke skattene for at folk skal få bestemme over egne inntekter. Selvsagt er vi spent på om Røe Isaksen deler vårt syn i skattepolitikken.
–Sånn rent faktisk tror jeg vi kunne klart i hvert fall 80 – 100 milliarder i skattelettelser. Men de politiske realitetene, som det heter så fint, gjør at det er vanskelig å få flertall for noe særlig mer enn 20 milliarder dersom ikke Høyre får rent flertall alene eller sammen med Frp.

Ut fra det svaret kan vi konkludere med betydelige skattelettelser dersom Røe Isaksen får bestemme den økonomiske politikken, men ikke så mye lettelser som vi drømte om når vi lagde mottoet ”skatt er tyveri”.

Dagens verneplikt er udatert
Enn verneplikten, er Unge Høyres leder tilhenger eller motstander av den?
–Bare anarko-kapitalister mener at samfunnet kan overleve helt uten tvangsordninger (eks er enhver skatt tvang). Verneplikten kan være nødvendig i visse situasjoner (eks ved invasjon, eller i kriser), men allmenn verneplikt som vi har i dag er utdatert, mener Røe Isaksen.

Narkotika kan legaliseres, men..
Liberaleren er for å legalisere narkotika. De fleste liberalister deler vårt syn. Er Unge Høyres leder enig med oss i vårt standpunkt?
–Kan det legaliseres? Ja. Finnes det fordeler? Ja, noen. Bør det skje? Nei. Hvorfor? Fordi ulempene er større enn fordelene. Ingen har rett til å ødelegge den delen av seg selv som gjør en i stand til å fungere som en samfunnsborger, sier Røe Isaksen.

For skribentens egen regning må jeg si at det var et ærlig svar. Det var herlig å høre en motstander av legalisering innrømme fordeler, samtidlig som hans standpunkt mot legalisering står fast. Slike politikere er det ikke for mange av, dessverre.

Ja til fri innvandring
På et sentralt område er Liberaleren enig med Unge Høyre, nemlig i synet på innvandrere. Derfor var det naturlig å spørre Røe Isaksen om Norge har en for streng politikk ovenfor flyktninger og asylsøkere?
–Ja. Unge Høyre har vedtatt at vi er for fri innvandring, så lenge de som kommer hit – eller andre – kan garantere for livsoppholdet. Asyl – og flyktningpolitikken til de rike landene er umenneskelig.

Ja til EU
Torbjørn Røe Isaksen er tilhenger av EU. Han ønsker at Norge skal bli medlem i unionen. På lik linje med moderpartiet håper Røe Isaksen å vinne neste folkeavstemning, uten at verken skribenten eller politikeren kan si når den blir.
Det var likevel naturlig å spørre hvorfor han mener Norge må bli medlem av EU, og om han skjønner at det finnes mange liberalister som er motstander av unionen?
–Norge bør bli med i EU, men jeg forstår også skepsisen fra alle dem som ser EU som et slags overnasjonalt sosialdemokrati. Som Thatcher sa: «We did not roll back the frontiers of the State in Brittain (sic?) to have them reimpossed from Brussels!»

Skribenten må nok en gang skryte av Røe Isaksen. Det var deilig å møte en norsk politiker som siterer Thatcher.

Vil bli husket som inkluderende
Denne samtalen med nyvalgt leder i Unge Høyre nærmer seg slutten. Inntrykket av Torbjørn Røe Isaksen er solid. Han er liberal, han er åpen. Han kan gjøre en god jobb også for liberalister i den politiske debatten. Det er hyggelig å registrere.

Avslutningsvis var vi nødt til å spørre hvordan han vil bli husket av liberalister som leder av Unge Høyre når perioden er over om noen år?
–Som en leder som var opptatt av slagkraftigheten til den samlede, brede høyresiden som inkluderer både liberalister, libertarianere, konservative, liberalere og til og med noen kristendemokrater… Og som en åpen og tenkende person som aldri var redd for å diskutere en sak, eller revurdere sine egne argumenter. Og som en innbitt anti – sosialist og forsvarer av kapitalismen.

Liberaleren ønsker Torbjørn Røe Isaksen lykke til i arbeidet for kapitalismen. Sannsynligheten er stor for at Liberalerens lesere vil få høre mer av denne politikeren i årene som kommer. Få høre mer på godt og vondt sett i et liberalistisk perspektiv.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer