Ukategorisert

Sier ja til politisk reklame

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går inn for å tillate politisk reklame. Liberaleren jubler for dette, men beklager at politikerne fortsatt vil sette sterke begrensninger på reklame i fjernsynet for politikk og livssyn.

Dermed følger Stortinget opp hovedpunktene i stortingsmeldingen om ytringsfrihet som Samarbeidsregjeringen la frem tidligere i vinter, en sak Liberaleren markerte 18. mars i år.

Liberaleren har ment at forbudet mot politisk tv-reklame bør oppheves for å forsvare ytringsfriheten. Forbudet er en klar krenkelse av denne friheten vi liberalister setter så høyt. Forbudet gir også ulike konkurransevilkår mellom de ulike aktørene. Dagens forbudt gir sterke konkurransefortrinn for aviser og radiostasjoner. En konkurransevridning som er helt uakseptabel.

Det at et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen vil oppheve forbudet i forbindelse med Stortingets behandling av grunnlovens § 100 er en seier for ytringsfriheten. Det er gledelig at denne friheten utvides. Det er også hyggelig med mer lik behandling mellom fjernsyn og andre aktører som kjemper om annonsepenger.

Full ytringsfrihet og like konkurransevilkår blir det dessverre ikke fordi politikerne setter begrensninger på hvor mye penger som kan brukes på reklame, samt hvor mye reklame som kan sendes. Disse begrensningene er beklagelige, verken mer eller mindre. Det blir enkelt å kontrollere begrensningen i sendetiden, men mye verre å ha kontroll på hvor mye penger som brukes på formålet. Nok en gang lager politikerne smutthull som vil bli fristende å krype igjennom. Det er ufattelig for Liberaleren hvorfor politikerne sikrer begrensninger for fjernsynet, mens radio, aviser og internett naturlig nok har nesten fritt spillerom.

Det var TV Vest og TV2 som utfordrer forbudet i forrige kommunevalgkamp. De tok sjansen på dette, til tross relativt strenge sanksjonsmuligheter fra Statens medieforvaltning. Alt fra å miste konsesjonen til økonomiske sanksjoner ble TV Vest og TV2 truet med. Det var beundringsverdig at de tok sjansen på å utfordre forbudet, en utfordring som ser ut til å gi positive resultater, selv om resultatet ikke er perfekt på grunn av begrensningene. Liberaleren jubler sammen med tv-kanalene for at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går inn for å avvikle totalforbudet. Kampen om å også å fjerne de siste hindrene tar vi gjerne, men kampen blir dessverre spilt senere.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer