Ukategorisert

Vi ønsker Ladbrokes velkommen

I formiddag leverte Ladbrokes en søknad til Kultur – og kirkedepartementet om å få drive og formidle pengespill i Norge. Liberaleren ønsker Ladbrokes velkommen, og det vil være brudd med etableringsfriheten dersom Ladbrokes ikke får konsesjon.

–EØS-retten må gjelde som norsk lov, og det norske, statlige spillmonopolet er ulovlig. Ladbrokes har rett til å etablere seg på samme vilkår som Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, mener Ladbrokes juridiske rådgiver i Norge, tidligere ESA-president Knut Almestad, skriver TV 2 Nettavisen.

Liberaleren er glad for dette initiativet. Det retter fokus med monopolet som Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har, et monopol Liberaleren er motstander av. Initiativet vil sannsynligvis sørge for at saken havner hos EFTAs kontrollorgan, ESA. Saken havner der fordi Ladbrokes ikke vil få den konsesjonen de så sterkt ønsker.

Liberaleren legger ikke skjul på at vi ønsker oppmerksomhet om den rollen Norsk Tipping har i det norske markedet. Det er galskap at en statlig selskap får råde helt alene slik myndighetene har latt Norsk Tipping få gjøre.

Liberaleren er ikke blitt en forsvarer av konsesjoner. Vi er fortsatt for fri etablering, men det er et stykke igjen før politikerne vil praktisere en slik politikk. Derfor kan vi ikke gjøre annet enn å støtte opp om Ladbrokes sin søknad, og ønske den internasjonale spillegiganten velkommen til Norge.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer