Ukategorisert

Gir bort passasjeropplysninger

Det er betenkelig at flyselskapene gir USA tilgang til personopplysninger om alle passasjerer som reiser til USA. USA kan hente ut opplysninger som dato for reservasjonen, hvordan reisen ble betalt, hvem som betalte og antall reisende.

Ifølge en ny avtale mellom EU-kommi-sjonen og USA kan USA nå kreve inntil 34 personopplysninger om flypassasjerer som reiser til USA. Avtalen ble inngått i mai, skriver Aftenposten.

Datatilsynets direktør, Georg Apenes, mener USA sin snoking i passasjerlistene er ulovlig, i følge NRK.no.

Det er forståelig at det reageres på en slik praksis. Avtalen beskytter ikke folks rett til et privatliv, en rett som bør henge høyt i kurs til tross for en stor iver om å kjempe terrorisme. Det er ikke uten grunn at EU-parlamentets avtroppende president Pat Cox har derfor bedt EU-domstolen erklære traktaten ugyldig. Det hadde vært hyggelig om han fikk medhold i sitt krav.

Liberaleren tar selvsagt avstand fra USA sitt krav om tilgang til personopplysninger ut fra vårt ønske om å bevare personvernet.

Mest lest

Arrangementer