Ukategorisert

Hva mener Gabrielsen nå?

Som næringsminister var Ansgar Gabrielsen, Høyre, motstander av egen bevilling for salg av tobakk. Som helseminister vet vi ennå ikke hans standpunkt, men tidligere uttalelser og hans tro på en enklere hverdag for folk flest bør bety at han stopper ordningen med bevilling for salg av røyk.

Liberaleren har tidligere tatt avstand fra forslaget om å innføre bevilling for salg av tobakk. Det var tidligere helseminister, Dagfinn Høybråten, som tok til ordet for en slik bevillingsordning for å unngå at ungdom under 18 år fikk kjøpt røyk.

Dette og andre forslag for å redusere tobakksalget ble sendt ut på høring fra Helsedepartementet. Høringsuttalelsene har jevnt og trutt kommet inn til departementet.

To uker før næringsminister Ansgar Gabrielsen ble helseminister sendte Næringsdepartementet sin høringsuttalelse til Helsedepartementet. Konklusjonen er ikke til å misforstå. Næringsdepartementet mente det var en dårlig ide å innføre bevilling for salg av tobakk. ”Bevillingssystemer blir gjennomgående kostnadskrevende, byråkratiske konstellasjoner med økt skjemabyrde for den næringsdrivende” står det i uttalelsen fra Næringsdepartementet, i følge Dagsavisen.

Næringsdepartementet med Ansgar Gabrielsen i spissen var enig med Liberaleren om at et bevillingssystem var en dårlig organisering av tobakksalget. Nå er den samme Gabrielsen blitt helseminister. Mener han fortsatt det samme, eller har de nye omgivelsene påvirket hans syn i denne saken?
Som motstander av konsesjoner håper vi den godeste Ansgar står fast på det synet han hadde som næringsminister. Det er tross alt ikke lenge siden han var motstander av forslaget.

Den nye helseministeren skal vurdere høringsuttalelsene i denne saken, inkludert sin egen uttalelse fra Næringsdepartementet. Han bør gå for sitt tidligere standpunkt hvis han fortsatt skal ha troverdighet som politiker. Standpunktene bør ikke endres i lag med taburettene. Heller tvert imot.

Liberaleren er spent på om Gabrielsen stopper saken. Vi håper det. Liberaleren er fortsatt sterkt imot bevilling for salg av tobakk, et system som er byråkratisk og kostnadskrevende slik Næringsdepartementet så ypperlig beskrev ulempene for kort tid siden.

Tags:

Mest lest

Arrangementer