Ukategorisert

Kulturministeren har svart

Kultur- og kirkedepartementet mener Stortingets vedtak om å gi Norsk Tipping ansvar for all drift av gevinstautomater ikke er i strid med EØS- avtalen. Dette kommer frem i et brev departementet har sendt EFTAs overvåkningsorgan, ESA.

EØS-overvåkerne i Brussel besluttet 26. april å sende et formelt åpningsbrev til norske myndigheter. Her heter det at stortingsvedtaket om å gi Norsk Tipping monopol på drift av spilleautomater både kan bryte med den frie etableringsretten og den frie bevegelsen av tjenester i det indre marked.. Liberaleren hadde en artikkel om saken 26. april i år.

I svarbrevet til ESA gjør Kulturdepartementet rede for norsk pengespillpolitikk og hensynene bak monopolordningen. Departementet har gjennomgått EF-domstolens praksis på lotteri- og pengespillområdet, og mener automatreformen ligger innefor Norges handlefrihet etter EØS-avtalen, skriver departementet i ei pressemelding.

Liberaleren syns ikke svaret fra departementet er spesielt godt. Svaret underbygger vår mistanke om at den egentlige hensikten med monopoliseringen er å la satskassen overta inntektene fra denne geskjeften, noe som er et brudd med den frie etableringsretten og den frie bevegelsen av tjenester i det indre marked. Det betyr at ESA har en god sak, og den bør prøves i systemet for å hindre at Norsk Tipping får monopol på automater.

Stortinget vedtok i fjor at Norsk Tipping skal stå for all drift av gevinstautomater fra 2006. De nye reglene vil gi færre og mindre aggressive automater, mener myndighetene. Automatene vil forsvinne fra blant annet dagligvarebutikkene og bli underlagt direkte politisk kontroll, hvis det går som Kulturdepartementet håper. Det er uforståelig at politikerne tror dette vil medføre mindre spilleavhengighet. Automatene vil jo fortsatt være tilgjengelig for de som sliter med et spilleproblem. Forskjellen er at Norsk Tipping får mesteparten av pengene, mens overskuddet i dag fordeles mellom private bedrifter og lag, foreninger og organisasjoner.

Mest lest

Arrangementer