Ukategorisert

Vil bli siste Unge Venstre-lederen

I serien av intervjuer med ungdomspartienes ledere er vi idag kommet til Unge Venstres leder Lars-Henrik Michelsen.

Å være liberal er å elske det som er annerledes

Venstre kaller seg et sosialliberalt parti, og det er en evig debatt om Venstre skal bruke liberalismen om sin ideologi eller sikre seg med prefikset ”sosial”. Liberaleren lurer på om du kan forklare oss ditt forhold til liberalismen?

– Som avholdsmann syntes min avdøde farfar at det var kjempegreit at andre drakk. I ettertid har eg skjønt at dette er liberalisme i praksis, og derfor regner jeg farfar som mitt første ideologiske sannhetsvitne. Å være liberal er å elske det som er annerledes, fordi ulikhet er et resultat av frie mennesker. Liberalismen er den eneste ideologien som virkelig ønsker at hvert enkelt menneske skal få definere og realisere sitt eget gode liv. Det er grunnen til at jeg er liberal.

Heroin til de tyngste misbrukerne

En av sakene som ble behandlet på helgens landsmøte i Unge Høyre var å bruke heroin i behandlingen mot narkotikamisbruket. Unge Venstre har også markert seg med avvikende syn i narkopolitikken. Det ble naturlig for Liberaleren å spørre Michelsen hva han syns om UH-forslaget, som ble nedstemt.

– Som en del av et behandlingstilbud må man kunne gi kontrollerte doser av heroin til de tyngste misbrukerne. Det er ikke et mål at alle skal være rusfri, men målet er å hjelpe flest mulig. Fjerning av nullvisjonen har vært den viktigste kampen for Unge Venstre.

10 år før Unge Høyre med homofil adopsjonsrett

Unge Høyre-landsmøtet sa også ja til homofiles adopsjonsrett. Og dette er vel uproblematisk også i Unge Venstre?

– Dette har vært uproblematisk så lenge jeg har vært medlem. Så vidt eg vet, så sa Unge Venstre ja til homofiles adopsjonsrett i 1993. Muligens før det også. Iallfall er vi over tiåret før Unge Høyre. Til og med Venstre åpnet for homoadopsjon i forrige århundre.

Borgerlønn – en liberal velferdsvisjon

Venstre bruker jo å begrunne bruken av sosialliberal med at partiet vil ta sosialt ansvar for de svakeste. Det undrer oss om dette betyr at V indirekte beskylder liberalismen for å være usosial. Og hva UV mener om velferdsstaten og dens universelle løsninger. Unge Høyre har kommet med en debattbok; Velferd efter velferdsstaten. Har Unge Venstre også spennende tanker om det er mulig å skape et velferdssamfunn uten å ha en velferdsstat?

– Selv kaller jeg meg liberal, fordi jeg mener den liberale frihetskampen nødvendigvis må innebære et sosialt engasjement. For meg er det innholdet som er det viktigste, ikke hvilke begrep man sokner til. Den store velferdsvisjonen for Unge Venstre er borgerlønn som sikrer alle mennesker en garantert minsteinntekt å leve av. Den skal erstatte ordninger som sosialstønad, arbeidsledighetstrygd, alderspensjon og studielån og -stipend. Det er riktignok litt frem i tid, så vi innser at det gjøres noe i mellomtiden også.

Fremtidens velferdssamfunn innebærer en velferdsstat, men man må trekke grenser for hva staten skal gjøre og hva den skal drite i. I et esende rettighetssamfunn er det nødvendig med en del knagger for et fremtidig bærekraftig velferdssamfunn. Knagger som mer individretta ytelser, f. eks gjennom skattlegging av barnetrygden. Mer ulikhet, det vil si å delegere flere velferdsordninger til lokalpolitikerne. Og så må det bli slutt på millimeterrettferdighet som kompliserer mer enn rettferdiggjør.

Vi liberalere må samtidig arbeide for å gjenvinne det offentlige rommet som ikke er eid av stat, fylke eller kommune. Det som på engelsk blir kalla ”public”. Frivillig sektor, som er en kjempeviktig del av velferdssamfunnet, bør være en forlenging av den private sfæren, ikke en del av det offentlige. Her forgriper mange politikere seg i dag.

Grenser for statens skattlegging

Liberaleren har gjennom flere år brukt mottoet ”Skatt er tyveri”. Vi ønsker å senke skattene for at folk skal få bestemme over egne inntekter. Selvsagt er vi spent på om Michelsen deler vårt syn i skattepolitikken.

– Nei, jeg mener ikke at skatt er tyveri. Skatt er en nødvendighet for å finansiere nødvendige fellesløsninger, som f.eks skole- og helsetilbud. Når det er sagt, så finnes det grenser for hvor mye staten kan skattlegge før det går utover enkeltmenneskets frihet og skaperevne. Dagens skattenivå mener vi er for høyt. For å redusere skattetrykket, og samtidig forenkle systemet, vil Unge Venstre innføre flat skatt med lik skatteprosent på alle inntekter og et høyt bunnfradrag.

Avskaff verneplikten!

Enn verneplikten, er Unge Venstres leder tilhenger eller motstander av den?

– Vi ønsker å avskaffe verneplikten, fordi vi anser ordningen som en alvorlig frihetsberøvelse. Dessuten har dagens verneplikt spilt fallitt. Det er helt tilfeldig hvem som må avtjene verneplikt og hvem som slipper unna.

Kan ikke forby alt som er farlig

Liberaleren er for å legalisere narkotika. De fleste liberalister deler vårt syn. Er Unge Venstres leder enig med oss i vårt standpunkt?
–Kan det legaliseres? Ja. Finnes det fordeler? Ja, noen. Bør det skje?

– Selvsagt kan det legaliseres ut fra en ansvar-for-egne-handlinger-argumentajson. Dessuten kan man ikke forby alt som er farlig og koster samfunnet mye. Det kan i så fall overføres til utrolig mange områder. Jeg mener likevel at det viktigste vi gjør i forhold til narkotika er å avkriminalisere bruket og misbruket, slik at de som trenger hjelp faktisk får det.

Ja til fri arbeidsinnvandring!

Som liberalister er vi opptatt av innvandring; fri bevegelse over landegrensene, og om det flerkulturelle samfunnet. Derfor var det naturlig å spørre Michelsen om Norge har en for streng politikk ovenfor flyktninger og asylsøkere?

– Ja, Norge har en alt for streng innvandringspolitikk. Mange politikere bruker ”lykkejeger” som et skjellord, men finnes det egentlig noe mer liberalt enn å flytte på seg for å fine lykken et annet sted? Folk som bryter opp hjemmefra bør selvsagt ha mulighet til å slå seg ned i Norge. I første omgang må vi åpne for fri arbeidsinnvandring, men visjonen må være fri bevegelse for absolutt alle mennesker.

Ja til EU – men forstår nei-liberalister

EU kan bli et brennhett og vanskelig tema ved valget i 2005. V-lederen har sagt at Venstre kan bli det eneste partiet som skifter EU-standpunkt før neste valg. Det var naturlig å spørre om UV-lederen mener Norge må bli medlem av EU, og om han skjønner at det finnes mange liberalister som er motstander av unionen?

– Jeg mener Norge må bli medlem i EU, og det beste argumentet er kort og godt alle medlemslandene. Målet mitt er en europeisk føderasjon med en klar ansvarsfordeling mellom de ulike forvaltningsnivåene.

Er man mot regulering av markedet, mener skatt er tyveri og at hvert enkelt land skal ha sin egen valuta, så har man mange gode argumenter mot EU.

Vil bli leder i Liberal Ungdom!

Avslutningsvis var vi nødt til å spørre hvordan han vil bli husket av liberalister som leder av Unge Venstre når perioden er over om noen år?

Jeg håper å bli huske som den aller siste Unge Venstre-lederen. Forhåpentligvis skifter vi navn til Liberal Ungdom til høsten. Det hadde vært noe det 🙂

Ikke motkultur-liberaler

Unge Michelsen begynte med å erte på seg bøndene ved å ville bytte ut «Godt norsk»-merket med «godt afrikansk» (forslaget innebar også å øke importen av landbruksvarer), og fortsatte med å erte på seg tradisjonelle motkulturkrefter og regjeringspartner KrF med å ønske seg vin i butikkene. En typisk ung liberaler (det er like før vi drister oss til å klistre urban til merkelappen) som bryter opp mytene om motkulturpartiet Venstre. Hvis ikke alle disse ungliberalerne går lei av Venstres historiske bør vil partiet kanskje se litt annerledes liberalt ut om noen år?

Mer om Michelsen

Du kan lese mer om hvordan Unge Venstre-lederen presenterer seg her, og lese intervju med ham i Venstres medlemsavis Liberal.no

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer