Ukategorisert

Et spennende møte med FpU

Liberaleren har intervjuet lederen i Unge Høyre og lederen i Unge Venstre. I dag er det klart for Fremskrittspartiets Ungdom, FpU, og formann Trond Birkedal.

Liberaleren er godt i gang med en serie der vi intervjuer lederne i tre politiske ungdomsorganisasjoner. Vi har fokusert på noen saker som er og har vært viktig for Liberaleren, men vi er minst like opptatt av den liberalistiske ideologien. I dag er det klart for en spennende prat med Trond Birkedal, formann i Fremskrittspartiets Ungdom.

En erfaren formann
Trond Birkedal er bare 24 år, men til tross for sine unge alder har han mange års fartstid i FpU. Han ble valgt inn i sentralstyret i 2000, og ble valgt til formann i 2002. Tidligere i år ble han gjenvalgt. Det betyr at han er i gang med sin andre periode som formann.
Han bor i Stavanger, og inne i sin andre periode i bystyret og fylkestinget. Han opplever dermed lokal – fylkespolitikken på kroppen hver eneste dag.

Et sterkt forhold til liberalismen
Liberaleren er kjent med at Trond Birkedal karakteriserer seg selv som liberalist. Vi har fått med oss at ungdomsorganisasjonen fortsatt kjemper politiske kamper mot Carl & co i moderorganisasjonen. Det ble derfor naturlig å be Birkedal forklare sitt forhold til liberalismen for oss.
–Jeg har et lidenskapelig forhold til liberalismen. Liberalismen er den eneste levende ideologien igjen, og er overlegen alle andre ideologier. Alt annet enn liberalisme er unaturlig for mennesket, slik jeg ser det. Samtidig har jeg et edruelig forhold til gjennomføringen av den. Vi som er liberalister står ofte for løsninger som av ”folk flest” anses å være radikale, og for mange skremmende. Folk flest liker ikke at noen tukler med ”sånn det alltid har vært”, sier FpU-formannen.

Narkotikadebatten, sans for nye innspill
En av sakene som ble behandlet på landsmøtet i Unge Høyre var å bruke heroin i behandlingen mot narkotikamisbruket. Det ble naturlig for Liberaleren å spørre Birkedal hva han syns om forslaget, som ble nedstemt i Unge Høyre?
–Jeg har sans for nye innspill i narkotikadebatten, men jeg vet ikke om bruk av heroin er den mest PRAKTISKE tilnærmingen til det. Jeg ser imidlertid ikke den prinsipielle forskjellen på metadon og heroin.

Vil ikke være overdommer
I Unge Høyre og Unge Venstre har homofiles adopsjonsrett vært rimelig uproblematisk de siste årene, noe som kom klart og tydelig frem i Liberalerens intervju med lederne i disse respektive ungdomsorganisasjonene.

Vi måtte spørre Birkedal om dette var helt uproblematisk i Fremskrittspartiets Ungdom også?
–Nei det er absolutt ikke uproblematisk i FpU. Jeg er ikke noen ”overdommer” som skal
sette folk i bås og si om de er ekte liberalister eller ikke, men jeg registrerer at det både er tilhengere og motstandere av adopsjonsrett for homofile som kaller seg liberalister. FpUs landsmøte avviste et forslag som sa nei til adopsjonsadgang for homofile, men vi har heller ikke vedtatt et som eksplisitt sier ja til dette. Det er ingen hemmelighet at jeg personlig mener at det er personlige egenskaper og omsorgsevne som skal være avgjørende for skikkethet som adoptivforeldre, ikke legning.

Staten sikrer ikke velferden
Har FpU spennende tanker om det er mulig å skape et velferdssamfunn uten å ha en velferdsstat?
–Ja, velferd er ikke betinget av en stat, nærmest tvert i mot. Dersom folk får mest mulig frihet vil de også sørge for sin egen og til en viss grad andres velferd, så kan vi ha frivillig arbeid og en siste skanse som sikkerhetsnett for de få som absolutt ikke greier seg selv. Men disse skal gjennom et bitte lite nåløye, og få blir forhåpentligvis værende i nettet. Uansett er behovsprøving et nøkkelord når det gjelder fremtidens velferdssamfunn. Jeg er ikke tilhenger av å gi folk for mange rettigheter. For det betinger at andre må gi fra seg sin frihet. Og den er dyrebar, mener Birkedal.

Vil senke skatten
Det er for skribenten vanskelig å vite hvor Fremskrittspartiet står i skattepolitikken. Selvsagt er de fleste klar over at partiet går inn for betydelige lettelser i sitt forslag til statsbudsjett, men partiet opprettholder også svært mange statlige oppgaver. Det var derfor med spenning jeg ventet på FpU-formannen sitt svar på vårt skattespørsmål.

Liberaleren har gjennom flere år brukt mottoet ”Skatt er tyveri”. Vi ønsker å senke skattene for at folk skal få bestemme over egne inntekter. Selvsagt er vi spent på om Birkedal deler vårt syn i skattepolitikken?
–Frasen ”skatt er tyveri” er mye brukt, men siden både dere og vi ønsker å ta inn bittelitt skatt er vi jo for tyveri. Jeg ønsker å fjerne statsskatt på inntekt, ha større innslag av forsikringsbasert finansiering av ulike tjenester, og kun ha forbruksbeskatning av det vi definerer som fellesgoder, sier Birkedal.

Verneplikten, en kampsak
Enn verneplikten, er FpUs formann tilhenger eller motstander av den?
–Motstander! Goes without saying! Vi har valgt ut dette emnet som en av våre hovedsaker i FrPs programbehandling, og jeg tror faktisk vi vinner!

Mislykket narkotikapolitikk
Det er bestandig spennende å vite hva dagens ungdomspolitikere mener om narkotikapolitikken. En gang i fremtiden kan det være Trond Birkedal, Torbjørn Røe Isaksen eller Lars-Henrik Michelsen som styrer landet. Kanskje vil det bety en betydelig liberalisering i forhold til dagens politikk som mange kaller totalt mislykket.

Liberaleren er for å legalisere narkotika. De fleste liberalister deler vårt syn. Er Birkedal enig med oss i vårt standpunkt?
–Jeg er i prinsippet for legalisering av narkotika, men det er langt frem til målet når vi lever i et land der røykeloven har gode vekstvilkår. Vi har ikke rett til å kreve at folk skal holde seg edru eller nykter bare for å tilfredsstille vår tang til at folk skal være ”normale” eller ”gode samfunnsborgere”. I det øyeblikk en narkoman blir en belastning for samfunnet, økonomisk, stiller det seg annerledes, sier Birkedal.

De som trenger hjelp bør få det
Som liberalister er vi opptatt av innvandring; fri bevegelse over landegrensene, og om det flerkulturelle samfunnet. Derfor var det naturlig å spørre Birkedal om Norge har en for streng politikk ovenfor flyktninger og asylsøkere?
–Nei. Flyktninger og asylsøkere er ikke det samme som innvandrere som vil hit for å bruke sine evner og tjene sine penger. Flyktninger og asylsøkere er i utgangspunktet en finansiell byrde for skattebetalerne, og da er det riktig at det virkelig er de som trenger hjelpen som får den, mener FpU-formannen.

Tilhenger av EU
EU kan bli et brennhett og vanskelig tema ved valget i 2005. Det var naturlig å spørre han mener Norge må bli medlem av EU, og om han skjønner at det finnes mange liberalister som er motstander av unionen?
–Jeg er tilhenger av EU, mer av nødvendighet enn av overbevisning. EU bestemmer så mye over Norge i dag at det er galskap å fortsette utenfor. Jeg har stor sans for de liberalistiske argumentene mot EU, og skjønner det finnes mange liberalistene som er mot. Min egen 1. nestformann, Ove Vanebo, er en av disse og ingen skal beskylde han for dårlig skjult fremmedfrykt eller ikke-liberalist!

Gjenskape liberalismen i FrP
Avslutningsvis var vi nødt til å spørre hvordan Trond Birkedal vil bli husket av liberalister som leder av Fremskrittspartiets Ungdom når perioden er over om noen år?
–Som en som gjennom tålmodighet og langsiktig arbeid greier å gjenskape gode vekstvilkår for liberalismen i FrP, og som en som greide å samle mange ungdommer og fremtidige beslutningstakere om den liberalistiske ideologi med innslag av realisme på veien mot det endelige målet!

Skribenten har en sterk følelse av at vi kommer til å få høre mer fra denne mannen i årene fremover.

Tags:

Mest lest

Arrangementer