Ukategorisert

En dårlig begrunnelse for krig?

Statsminister Tony Blair innrømmet i dag i underhuset at det trolig ikke er mulig å finne masseødeleggelses-våpen i Irak. Til tross for at dette var den viktigste begrunnelsen for å forsvare krigshandlinger i Irak. Uttrykket sannheten er det første som dør i krig er greit å trekke frem på en dag som dette.

Trusselen om at Irak hadde biologiske og kjemiske masseødeleggelsesvåpen var et av hovedargumentene for å invadere landet. Liberaleren hadde ingen offisielle meninger om krigen, men flere av skribentene var imot, meg selv inkludert. Argumentene for krigshandlinger var dårlig. Påstandene om at Irak hadde biologiske og kjemiske masseødeleggelsesvåpen var feil, verken mer eller mindre.

Det gleder meg at statsminister Tony Blair kommer med innrømmelser. Han kunne ha gått lengre, men det vanskelig for en politiker som tidligere har nektet å kommentere dette spørsmålet i frykt for å tape ansikt. I den sammenheng er hans innrømmelse mer enn godt for undertegnede.

På en dag der en av krigens forkjempere innrømmer feil, uten at han vil innrømme feilene, feirer jeg det med linker til artikler som skribent Per Aage Pleym Christensen har skrevet på Liberaleren. Artiklene var gode når de ble publisert, men dagens innrømmelser gjør flere av Pleyms Christensens poenger geniale. God fornøyelse!

Lett å stole på USA?

Krig

Propagandakrigen – løgn på løgn

Hagens prinsippløshet

Pinlig retrett

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Borgar
Borgar
17 years ago

I forlengelse av av diskusjonen om grunnlaget for krig lurer jeg på om folkeretten bør oppdatereres. Slik som jeg forstår folkeretten beskytter det mere en stat enn et folk, altså mer Saddam enn en undertrykkt iraker. Bør demokratiske stater kunne gå til væpnede handlinger for å innføre demokrati, eller holder det at man åpner egne grenser for folk som ønsker å leve i et demokrati?

Ole Bergesen
Ole Bergesen
17 years ago

I lang tid har det vært en utvikling hvor også individer har rettigheter og plikter under folkeretten. Vi kan jo håpe at ikke krigen mot terror stopper denne utviklingen, men mye tyder på at det er akkurat det som skjer.

Orgazmus
17 years ago

Krig kommer til å være et problem helt til verdens folk bestemmer seg for å gjøre noe med det, og innfører en folkestat som er verdensomspennende og bygger på liberalisme.

Fra arkivet